СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРОЕКТИ

Екипи от преподаватели и ученици участват в реализирането на редица проекти, които имат за цел да подобрят обучението и МТБ в училището.

Текущи проекти

"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", ПРОЕКТBG05M20P001-2.011-0001

Проект на МОН, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001

Проект на МОН, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд

НОВ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

Важни исторически събития и личности от Чехия и България

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА "ERASMUS +"

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: 1.11.2019 Г. - 8.2021 Г.

ПАРТНЬОРИ: Основно училище "Зеротиново" - Велашке Мезиричи, Чехия,

ДОГОВОР:   2019-1-CZ01-KA229-061143_2

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Брой учители - 4, Брой ученици - 10

ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА:
01-2020 -
Уводна среща на екипа по изпълнението - учители и асистенти в Чешката република
05-2020 - Среща на ученици и учители - "Запознайте се с историята и личността в Чешката република" - децата и учителите се запознават помежду си, както и с историята на Чешката република - 3 значими събития в чешката история и 3 значими личности от тези събития (българските деца научават за историята на Чешката република в практична форма)
10-2020 Последваща среща на екипа по изпълнението - учители и училищни асистенти в България
03-2021 - Среща на ученици и преподаватели - "Опознайте историята и личността в България" - запознаване с историята на България - 3 значими събития в България и 3 значими личности от тези събития в практическа форма
06-2021 - Театрално представление и представяне на обща чешко-българска брошура - Чешките деца ще играят театрално представление на английски език за българските деца и учители, българските деца ще играят театрално представление на английски език за чешките деца и учители

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
От 11 до 15.01.2020 г. се проведе първата работна среща между екипите от учители, които ще работят по проект "Важни исторически личности и събития на Чехия и България", финансиран по Европейска програма "Еразъм +". Тя се състоя в побратимения на Севлиево чешки град Валашке Мезиричи.

Домакините от основно училище "Зеротиново" в лицето на директора г-н Милан Кнапек посрещнаха много радушно и топло учителите от СУ "Васил Левски" - Боянка Вълчева и Снежана Цонкова – преподаватели по английски език, Капка Пандурска и Милена Белоева – преподаватели по БЕЛ, както и представителя на ръководството - г-жа Надя Цочева - зам.-директор АСД.
За това посещения българската делегация бе поканена специално да наблюдава мюзикъл, адаптация по чешки филм, в който участват ученици, учители и директорът на училището. Представлението бе изнесено на 12.01 пред родители и обществеността на Валашке Мезиричи в голямата градската зала. Българската група имаше и среща с кмета на Валашке Мезиричи - Робърт Стрзинек. Проектът за обмен между двете училища е разработен от Валашката община и е съвместна идея с Община Севлиево.
Целта на първата работна среща по Еразъм+ беше екипите от двете училища да се опознаят, да представят своите училища и градове. Пред ученици от училище Зеротиново, преподавателите от гимназията презентираха на чешките ученици как се провежда обучение чрез драма в СУ "Васил Левски" и как се използва Актовата зала на училището. Бяха планирани дейностите между последващите 4 срещи. Проектът ще изследва делото на Кирил и Методий от Великоморавия до България и ще бъде създадена театрална постановка на чешки и на български език. За нея ще бъде подготвен сценарий, ще бъдат разпределени ролите между чешките и българските деца, ще се изработят костюми и декори.
Чешките домакини бяха подготвили и културна програма. за преподавателите от СУ "Васил Левски". Те имаха възможността да разгледат музея на гоблените, етнографско дървено селище, изложба на ледени фигури. Посетиха и световно известна фабрика за восъчни свещи.
Следващата работна среща ще бъде от 10-14 май, отново във Валашке Мезиричи, но в нея освен 4-мата преподаватели ще участват и минимум 10 ученици.

Домакините от основно училище "Зеротиново" в лицето на директора г-н Милан Кнапек посрещнаха много радушно и топло учителите от СУ "Васил Левски" - Боянка Вълчева и Снежана Цонкова – преподаватели по английски език, Капка Пандурска и Милена Белоева – преподаватели по БЕЛ, както и представителя на ръководството - г-жа Надя Цочева - зам.-директор АСД.
За това посещения българската делегация бе поканена специално да наблюдава мюзикъл, адаптация по чешки филм, в който участват ученици, учители и директорът на училището. Представлението бе изнесено на 12.01 пред родители и обществеността на Валашке Мезиричи в голямата градската зала. Българската група имаше и среща с кмета на Валашке Мезиричи - Робърт Стрзинек. Проектът за обмен между двете училища е разработен от Валашката община и е съвместна идея с Община Севлиево.
Целта на първата работна среща по Еразъм+ беше екипите от двете училища да се опознаят, да представят своите училища и градове. Пред ученици от училище Зеротиново, преподавателите от гимназията презентираха на чешките ученици как се провежда обучение чрез драма в СУ "Васил Левски" и как се използва Актовата зала на училището. Бяха планирани дейностите между последващите 4 срещи. Проектът ще изследва делото на Кирил и Методий от Великоморавия до България и ще бъде създадена театрална постановка на чешки и на български език. За нея ще бъде подготвен сценарий, ще бъдат разпределени ролите между чешките и българските деца, ще се изработят костюми и декори.
Чешките домакини бяха подготвили и културна програма. за преподавателите от СУ "Васил Левски". Те имаха възможността да разгледат музея на гоблените, етнографско дървено селище, изложба на ледени фигури. Посетиха и световно известна фабрика за восъчни свещи.
Следващата работна среща ще бъде от 10-14 май, отново във Валашке Мезиричи, но в нея освен 4-мата преподаватели ще участват и минимум 10 ученици.

ПРОЕКТ "МАТЕМАТИКАТА ОКОЛО НАС"

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА "ERASMUS +"

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:  01.09.2018 – 31.08.2020

ПАРТНЬОРИ: по едно училище от Португалия, Испания, Италия, Турция, Полша и България

ДОГОВОР:   2018-1-PL01-KA229-050590_6

ЦЕЛ на проекта е учениците да изучават математика по нестандартен начин, извън класната стая, чрез наблюдение и преживяване, както и да осмислят приложението на математиката в реалният живот. За осъществяването й са планирани различни дейности във всяко от училищата партньори, с фокус върху математиката в природата, в архитектурата, в транспорта, в кулинарията и в игрите-стратегии.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 21 275 евро.

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
Първата международна среща се проведе в гр. Ниджице, Полша от 15 до 20 октомври 2018. В нея участваха Валентин Хесапчиев и Петър Вълев - ученици от 7г клас, с ръководители Даниела Димитрова - старши учител по математика, и Снежана Цонкова – старши учител по английски език.
На срещата учениците представиха презентации за България и родния град, участваха в дейностите, предложени по програмата, решаваха задачи в международни групи, посетиха Научния университет и Научния музей в гр. Торун, родната къща на Шопен.
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
В края на март Пресияна Ганева, Моника Генкова и Стефани Христова - ученици от СУ "Васил Левски", заедно с преподавателите Даниела Димитрова по математика и Даниела Христова по английски език, бяха за пет дни в Португалия.
Посещението е част от дейностите по проект "Математиката около нас", който севлиевската гимназия изпълнява по eвропейската програма Еразъм+.
През петте дни в Португалия учениците от Севлиево посетиха университет, където имаха урок по жонглиране, предаден от учител по математика. В програмата им имаше туристическо ориентиране сред природата, за което те трябваше да отбелязват местата, които посещават с помощта на QR код. Посетиха изложба на известния австрийски художник Мориц Корнелис Ешер, познат със своите гравюри върху дърво, литографии, невъзможни конструкции и безкрайни обекти.
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"
МОДУЛ "ПОДКРЕПА НА ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ"

Учениците от начален етап, включени в групите за целодневна организация на учебния ден, се сдобиха със съвременно обзаведена игротека, осигурена по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" на стойност 9 232 лв.


За осигуряване на дейностите по интереси и организираният отдих и физическа активност се закупиха различни образователни материали и занимателни игри. В библиотечните кътове на стаята учениците могат да открият книги, които се изучават в часовете по Български език и литература в начален етап. Малките възпитаници имат възможност да изградят положителна нагласа към образователния процес в часовете по самоподготовка като се потопят в света на енциклопедиите, да засилят интереса си към следобедните занимания в училище чрез дейностите по интереси. За развитието на физическата активност на децата се закупиха топки, федербали, кегли, обръчи, въженца и шахове. В своите първите стъпки в света на програмирането, учениците от III и IV клас ще учат докато се забавляват като използват програмируемите пчелички BEE – BOT.
Учейки и забавлявайки се, обучението в групите за целодневна организация ще се превърне желана територия за учениците.

 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА"
Проект по Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

Националната програмата на МОН "Заедно в грижата за ученика", Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио", тази година даде възможност в СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево шест паралелки да се включат в разработването на проект за реализирането на ефективен образователен процес, чрез който задълбочено да се проследи развитието на всеки ученик от даден клас.

Виж ТУК презентация на проекта, разработена от Нася Илиева - главен учител в начален етап на образование

Ученическото портфолио позволява чрез съхранение, оценяване и самооценяване на материалите на децата в работна папка да се документира опита и напредъка им през учебната година, нагледно да се представят изявите им. Чрез колекцията от постиженията им може да се проследи представянето на детето в различни образователни и извънкласни дейности. Ученическото портфолио дава възможност за повишаване ангажираността на учениците към учебния процес и провокира вниманието на родителите и тяхната активност.
Предоставените средства от проекта дадоха възможност за осигуряването на разнообразни материали за изработването на цветно и вълнуващо портфолио за всяко дете от IБ, IГ и всички втори класове с класни ръководители: Д. Ганчева, П. Стефанова, К. Иванова, С. Георгиева, Н. Илиева и Ем. Ганчева.
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА"
Проект по Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"

За по-ефективен и емоционално комфортен преход между подготвителната група на детската градина и първи клас на СУ "Васил Левски"
Проектът по Модул 2
"Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап" на Национална програма "Заедно в грижата за ученика" е насочен към подобряване на качеството на началното образование чрез улесняване на адаптацията на децата, постъпващи в първи клас и утвърждаване на базови умения у децата, изградени в ПГ на детската градина. Синхронизацията на критериите и нивото на необходимите знания в края на подготвителната група и началото на първи клас ще доведе до намаляване на усилията и емоционалния стрес на децата и техните родители при прехода. Дейностите по проекта са насочени към актуализиране на изискванията към възрастовата характеристика на децата и пропедевтика за формиране на бъдещи знания и умения. Ще се реализират съвместни инициативи: педагогически ситуации в детската градина, открита практика в първи клас в училище, работилници за мартеници и великденски сувенири, организирани съвместно с родителите на участващите деца в проекта.
В резултат на съвместната дейност с почти 50 деца между г-жа Емилия Калоянова (класен ръководител на IА клас, СУ "Васил Левски") и г-жа Надежда Петрова (ст. учител в ПГ на ДГ "Слънце"), при финализирането на проекта ще бъдат обсъдени и набелязани комплексни вътрешни стандарти за критерии на работа в отделните образователни звена за оценка на образователния потенциал, които ще бъдат предоставени на учителите в детската градина и бъдещите учители на първи клас в училище за практическо приложение.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

09-13 ДЕКЕМВРИ 2019

В училищната библиотека стартира Националната седмица на четенето (09.12 – 13.12.2019 г.) с участието на децата от подготвителна група 6-годишни, филиал 2 на ДГ "Слънце", партньор по НП "Заедно в грижата за ученика" Модул 2, проект „ЗА ПО- ЕФЕКТИВЕН И ЕМОЦИОНАЛНО КОМФОРТЕН ПРЕХОД МЕЖДУ ПГ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ПЪРВИ КЛАС НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ".

 

Реализирани проекти

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

 
 

    ПРОЕКТ: “Teaching: An effective key to self-learning”

    ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА „ERASMUS +”

    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
    от септември 2014 година до август 2017 година

    ПАРТНЬОРИ от Белгия, България, Ирландия, Италия и Испания

Проектът “Teaching: An effective key to self-learning” за училищни партньорства, финансиран от Европейската програма Erasmus + ще се реализира от септември 2014 година до август 2017 година в сътрудничество с партньори от Белгия, България, Ирландия, Италия и Испания.

   Шеста среща на участниците в Проекта “Teaching: An effective key to self-learning”,  
   "Беркембоом Хуманиора", град Сент-Никлаас, Белгия; 23-30 Април 2017 година
От 23 до 30 април 2017г. се проведе и шестата последна среща в училището-координатор на проекта "Беркембоом Хуманиора", град Сент-Никлаас, Белгия.
В нея взеха участие Ивета Ботева, Катерина Шопова,Полина Георгиева, Цветелина Цонева, Кристина Петкова, Ангел Гоцов и Симеон Геловски.
Те подготвиха и преподаваха урок за Европа в два класа на 12 и 13 годишни ученици. Той започна с Химна на Европа, включваше презентация, игра и работни листове за обратна връзка и премина изключително интересно и забавно. На малките ученици се хареса начинът на преподаване и използваните материали и похвати в урока. Другата задача, която трябваше да изпълнят беше представяне на двама български учении от миналото и настоящето. И с нея те се представиха отлично чрез презентации за Димитър Съселов и Д-р Стамен Григоров. Най-значимото събитие от тази среща бе посещението на Европейският парламент, където учениците научиха са дейностите и структурата му и разгледаха парламентарната зала. Цялата среща премина успешно, целите и задачите по проекта бяха изпълнени много добре. Учениците представиха себе си, училището и родината достойно.
Предстои приключване на проекта до 31.08.2017г. във връзка с което ще бъде издаден сборник с добри практики и плановете на всички преподадени уроци. Всички ученици, взели участие в проекта успяха да изградят много личностни качества, да усвоят и придобият много комуникативни умения и компетенции, необходими им за израстването им като личности на 21 век.
   Пета среща на участниците в Проекта “Teaching: An effective key to self-learning”,  
   СУ "Васил Левски"; град Севлиево, BG; 24-29 Октомври 2016 година
От 24 до29 октомври 2016 г. СУ "Васил Левски" бе домакин на петата международна среща по проекта "Преподаването – ефективен ключ към самообучение", финансиран от ЕП Еразъм+. В срещата взеха участие 33 ученици-гости от училищата партньори, 11 придружаващи ги учители, ученици от горна степен и учители от СУ Васил Левски-домакини на срещата. Основната цел на проекта – ученици преподават уроци на английски език на по-малки ученици бе много добре осъществена. Учениците от Чехия преподаваха урок по Човекът и природата в 4б и 4в класове. Учениците от Ирландското училище – също урок по Човекът и природата в 5а и 5б класове. Урок по математика преподаваха ученици от Белгия в 6а и 6б, урок по физическо възпитание и спорт – ученици от италианското училище в 6в и 6г класове и урок по история – испанските ученици в 5а и 5б класове. Във всички уроци бяха представени следните нови и иновативни практики и методи:
- Ученици преподават на ученици;
- Преподаване на учебен предмет на чужд език – английски (ИУПЧЕ);
- Представяне на съдържанието чрез интерактивна презентация в урока;
- Работа на учениците в малки групи – изпълнение на експерименти , зададени задания и игри;
- Използване на играта като метод за лесно усвояване на съдържанието;
- Използване на работни листове за самостоятелна работа и обратна връзка;
- Онагледяване на съдържанието с много и интересни експерименти и постановки ;
След проведената анкета за обратна връзка нашите ученици споделят, че са успели да разберат заглавието и темата на урока, новите знания са предоставени по много интересен и забавен начин, особено чрез игрите, експериментите и презентациите. Всички колеги, присъстващи на тези уроци наблюдаваха и споделиха добрите си впечатления от тях.
За представяне на ИУПЧЕ- метода уроци на английски език преподаваха :
Г-жа Красимира Томева по биология в 10а клас;
Стивън Де Фоер по математика в 6г клас на тема "Степени"
Дейвид Хърли по математика в 11а клас на тема "Геометрична прогресия".
Учениците успяха да разберат добре съдържанието и споделиха , че им харесва изучаването на учебен предмет на английски език.
Останалите дейности свързани с реализиране целите на проекта – посещение на общината, среща с кмета, създаване на бордова игра и презентация от учениците, урок по Дизайн, запознаване със забележителностите на града, с българския фолклор и народни танци ,организиране на международна закуска, общи дейности с всички партньори и спорт бяха много добре изпълнени. За запознаване с културата и историята на България те посетиха град Велико Търново, Етнографски музей Етъра и пещерата Съева дупка. Срещата премина успешно и ползотворно, за което допринесоха г-жа Евгения Пенчева и учителите по английски език. От нея ученици и колеги натрупаха богат опит за работа в екип, креативност, творчество и иновативност, споделяне на добри практики, усъвършенстване на езиковите умения.
   Четвърта среща на участниците в Проекта “Teaching: An effective key to self-learning”
   Девическо училище "Еурека"; град Келс; Ирландия; Април 2016
Виж галерия!От 24 до 30 април 2016 г. учениците от СОУ "Васил Левски" участваха в четвъртата среща по проекта "Преподаването – ефективен начин за самообучение", която се проведе в град Келс, Ирландия. Проектът се финансира от европейскта програма Еразъм+ и негови партньори са училища от Чехия, Испания, Италия, Белгия, Ирландия и България.
Целта на проекта е придобиване на умения за комуникация и общуване на чужд език, запознаване с други култури, работа в международен екип и среда, предоставяне на възможности за интелигентен растеж и запознаване с нови иновативни методи на обучение.
Според целите на проекта ученици от горна степен на всяка среща трябва да преподават 2 урока по различни учебни предмети на английски език на ученици от начална степен. Така учениците използват нов метод за обучението си, повишавайки и своите езикови умения и интелектуални компетенции.
От СОУ "Васил Левски" участваха ученици от 10 клас – Габриела Белоева, Сияна Калоянова, Александър Петров, Любен Станчев, Ангел Гоцов и Габриел Михов и техните ръководители Даниела Стефанова и Даниела Димитрова. Домакин на срещата бе Средно девическо училище "Еурека" град Келс, където се обучават девойки от 14 до 18 години. Уроците които подготвиха нашите ученици бяха по физическо възпитание и спорт на тема "Български хора" и по биология на тема "Хранителни вериги". Те бяха представени в училище за момчета на осем годишни ученици. Децата харесаха своите български учители и останаха доволни от наученото.
Според програмата на срещата, всички участници от различните училища представиха по две презентации на тема "Науката в професиите" и "Процес на създаване на преподадените уроци". Всички участници в проекта имаха възможност да наблюдават уроци по физика, кулинарство и фотография, а техните ръководители - уроци по английски език и математика в училището-домакин. Домакините от Ирландия представиха театрална постановка и концерт на традиционна ирландска музика, подготвени от ирландските ученички. Наред с това всички участваха в международни отбори за създаване на трейлър.
За участниците бяха организирани:
- международна вечеря, където всеки екип приготви традиционни национални ястия;
- посещение на ферма, където учениците сами месиха хляб;
- посещение до историческата местност Нюгрейндж за запознаване с древната култура и история.
Организирана бе и разходка до столицата Дъблин, където бяха разгледани Музея на науката и стадиона "Кроке Парк".
По време на престоя си учениците бяха настанени в семействата на ирландските девойки, където бяха топло и сърдечно посрещнати. Те споделиха, че това е незабравимо и вълнуващо преживяване с много нови приятели и мили спомени. Следващата среща, на която домакин ще бъде СОУ "Васил Левски", ще се проведе от 23 до 30 октомври 2016.
   Трета среща на участниците в проекта “Teaching: An effective key to self-learning” ,
   Лицей Майорана - град Дезио, Италия, октомври 2015
Виж галерия!От 19 до 24 октомври 2015 в Лицей Майорана - град Дезио, Италия, се проведе и третата среща по проекта "Преподаването-ефективен начин за самообучение", който се финансира от Европейската програма Еразъм+. Партньори на проекта са училища от Италия, Испания, Белгия, Ирландия, Чехия и България. Учениците от СОУ "Васил Левски" - Александър Петров, Антоан Минчев, Виктория Рачева, Кристияна Тинчева от Х клас, Емил Тотев от 11 клас и Петър Христов от 9 клас, с ръководители Даниела Димитрова - учител по математика, и Даниела Стефанова - учител по английски език, взеха участие в третата среща по проекта.
Участниците бяха настанени в семейства, където бяха топло и сърдечно посрещнати. Те споделиха, че това е незабравимо и вълнуващо преживяване с много нови приятели и мили спомени.
Целта на проекта е придобиване на умения за комуникация и общуване на чужд език, запознаване с други култури, работа в международен екип и среда, предоставяне на възможности за интелигентен растеж и запознаване с нови иновативни методи на обучение.
Задачата на проекта е учениците да преподават уроци по различни предмети на английски език на по-малки ученици. Нашите участници представиха урок по история за българските царе. Темата се хареса на децата. Всички отбори представиха презентации за родината си, града, училището, математиката в различните професии и участието на всяка от тези държави на Световното изложение ЕXPO 2015, което те посетиха, тъй като тази година то се провежда в Милано. За съжаление България за първи път не участва в това изложение, темата на което е „Храната - енергия за живот.
Участниците присъстваха на среща с кмета на град Дезио, разгледаха забележителностите на градовете Милано, Монца и Комо. Наблюдаваха уроци по английска литература и математика, а на тях бяха преподадени 2 урока по Наука. Бяха организирани спортни срещи и международна вечеря, на която всяка страна представи типични национални ястия.
Следващата среща е през април 2016 в Ирландия, а октомври 2016 домакини сме ние.
 
   Втора среща на участниците в проекта “Teaching: An effective key to self-learning”
Учениците от СОУ "Васил Левски" - Севлиево, участващи във втората среща по проекта "Преподаването – ефективен ключ към самообучение", финансиран от програма Еразъм+, посетиха град Марбела, Испания. В периода 4-8. 05. 2015 година те гостуваха на Среднообразователното училище в града "Пабло дел Саз" и на ученици от училището, които ги посрещнаха в своите домове като приемни семейства за периода на престоя им. Габриела Белоева, Димитър Георгиев, Здравко Попов, Преслава Петева и Георги Деянов, водени от г-жа Даниела Димитрова - старши учител по математика, и г-жа Даниела Стефанова - старши учител по Английски език, представяха България в тази среща.
Заедно с партньорите от останалите пет държави – Белгия, Чехия, Италия, Румъния, Испания, севлиевските гимназисти бяха посрещнати топло и гостоприемно от директора на испанското училище. Той направи презентация за учебното заведение по време официалното посрещане през първия ден работен ден от срещата на по проекта и разясни пред участниците методите на работа в училището и организацията на учебния процес. Учениците от 6-те държави презентираха специфичните черти на образователната система в държавите, които представят, и изнесоха уроци пред по-малки от тях ученици в испанското училище.
Участниците в срещата посетиха уроци по различни предмети в училището. Урокът по математика, подготвен от севлиевските ученици, беше посрещнат с интерес и желание за работа в предоставените 60 минути (един учебен час за тях).
По време на срещата беше организирано посещение на град Кордоба и разглеждане на забележителностите му с екскурзовод. Учениците научиха много за богатата история на града и се запознаха с типичната за този исторически град, впечатляваща архитектура. Беше организиран спортен ден на плажа, със състезания в международни отбори и представяне на традиционна закуска на всяка от държавите, с храна доставена от участниците.
Групите посетиха общината в град Марбела, където бяха посрещнати и поздравени от кмета Мария Хосе Фичуера.
Срещата между училищата партньори по проекта "Преподаването – ефективен ключ към самообучение" беше отразена в местната испанска преса в Марбела.
 
   Първа среща на участниците в проекта “Teaching: An effective key to self-learning”
Кликни върху снимката, за да я видиш в реален размер!

Учениците от СОУ "Васил Левски" участваха в първата работна среща по проекта "Преподаването – ефективен ключ към самообучение", финансиран по програма Еразъм +.Тя се проведе от 24.01. до 31.01.2015 г. в град Острава, Чехия. В нея взеха участие по шест ученици и по двама учители от всяка от държавите партньори по проекта – Белгия, Ирландия, Италия, Чехия, Испания и България. От СОУ това са учениците Сияна Калоянова, Габриел Михов, Ангел Гоцов, Любен Станчев от 9А клас, Преслава Иванова, Петко Петков – от 11А клас и преподавателите Даниела Димитрова – ст. учител по математика, и Даниела Стефанова – ст. учител по английски език.
Учениците от нашето училище представиха презентации за държавата ни, града, училището и образователната система в България. Това беше част от програмата на срещата. Изнесоха уроци по физика и астрономия и урок по музика пред учениците от училището-домакин в Чехия. Работен език беше английският, който участниците използваха през цялото време за комуникация.
Учителите и учениците наблюдаваха учебни часове в училището и участваха в различни индивидуални и групови дейности, свързани с преподаването на различни предмети от учебната програма – интерактивно обучение на английски език. Една от тези дейности включваше посещения на музея "U6" в Острава, където млад ежите от страните партньорки се запознаха по интерактивен начин с различни приложения на съвременната физика и технологии, както и с индустриалното развитие на региона.
Нашите участниците, съвместно с връстниците си от другите държави, в групова работа направиха кратка презентация и интервю с материали, събрани от посетените научни музеи и културно-исторически места в града.

7-дневният престой в Острава даде възможност на младежите от 6-те държави да общуват на английски език, да представят в специална изложба типичните ястия от кухнята на всяка от своите държави, да разширят познанията си в различни области и по различни предмети. Създадоха си и много нови и незабравими приятелства.
Участниците имаха възможност да посетят столицата на Чехия – Прага, както и музея в Аушвиц – Полша.
Следващата работна среща, която ще се организира по проекта, е от 4 до 10 май 2015 г. в гр. Марбеа – Испания.

 
 

 

    ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ
     ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ I ДО VIII-МИ КЛАС

    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – BG051P000-3.1.06.

    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 35 месеца

От началото на 2012 г. СОУ „Васил Левски” участва в проект, разработен от МОН – „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация в учебния процес от I до VIII-ми клас”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – BG051P000-3.1.06.
Продължителността на проекта е 35 месеца.
При обучението в ПИГ е предвидено обедно хранене, време за отдих, часове за самоподготовка и занимания по интереси. Това налага промяна в учебното разписание, за да може следобедната подготовка да приключи до 17.00 ч.
Общо 248 ученици са обхванати от този проект в девет ПИГ за учебната 2014-2015 г. :
1 клас - 3 ПИГ - по 28 ученици
2 клас - 1 ПИГ - от 27 ученици и
1 ПИГ - от 28 ученици
3 клас - 2 ПИГ - по 28 ученици
4 клас - 1 ПИГ - от 28 ученици и
1 ПИГ - от 25 ученици

7 - 12 декември 2015 година    28 май 2015 година
Виж!Национална седмица на четенето в СОУ "Васил Левски"
 
Посети галерия!С грижа за животните
 23 април 2015 година    март 2015 година
Световен ден на книгата и авторското право
 
Виж!Децата се учат как да защитават животните
 март 2015 година    25 февруари 2015 година
Виж галерия!В работилницата на Баба Марта
 
Виж галерия!Съвместна инициатива на ПИГ и ДК "Йовко Йовков"
 9 ПИГ за учебната 2014-2015 г.    декември 2014 година
 
В работилницата на джуджетата
 16. 12. 2014 година    16 октомври 2014 година
"Зимна приказка" в Детския комплекс "Йовко Йовков"
 
Севлиево през детските очи - рисунка на асфалт
 30 юни 2014 година     15 май 2014 година
Научи повече!Лятно училище в СОУ "В. Левски"
 
Виж повече!ПИГ в СОУ "Васил Левски" на среща в МОН
  22 - 30 април 2014 година      26 март 2014 година
Виж галерия!Маратон на четенето в
СОУ "Васил Левски"
 
ВИЖ!Втора среща в
ДК "Йовко Йовков"
   28 февруари 2014 година       февруари 2014 година
Виж!Първомартенски благотворителен базар
 
Виж!
 
Скамейки за ПИГ
   27 февруари 2014 година      27 януари - 31 януари 2014 година
Виж!
 
Първомартенски настроения в начален етап
 
ВИЖ!Седмица на доброто
   20 декември 2013 година      16 декември 2013 година
ВИЖ!Коледна дискотека
 
ВИЖ!В работилницата на джуджетата
   27 ноември 2013 година      15 октомври 2013 година
ВИЖ!В Детски комплекс "Йовко Йовков"
 
ВИЖ!Занимания по интереси - "Златна есен"
   17 септември 2013 година      22 април 2013 година
 
Раници по проект за
целодневно обучение
 

 
Тениски по проект за
целодневно обучение
   11 април 2013 година      10 април 2013 година
Виж!Творческа среща с малката поетеса Рени Николова
 
Виж!Творческа среща с местната поетеса Ваня Георгиева
 

    ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ПО ИСТОРИЯ В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

    ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищно настоятелство при СОУ „Васил Левски” спечели финансиране на проект за създаване на самостоятелен кабинет по История и цивилизация в СОУ „Васил Левски”. Средствата се отпускат от Национален дарителски фонд „13 века България”, който за първа година оказва подкрепа на Училищни настоятелства. Проектът е разработен от преподаватели в СОУ: г-жа Росица Гетова, преподавател по история, която е и ръководител на проекта, г-н Иван Иванов, преподавател по изобразително изкуство, и Теодора Конова, преподавател по ИТ.
 

    ПРОЕКТ: Изработване на училищна униформа

    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

    МОДУЛ: РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ УНИФОРМИ В УЧИЛИЩЕ
Училището кандидатства по националната програма на МОН за въвеждането на ученически униформи. Проектът е одобрен и от 01 февруари 2010 всички ученици са вече с добре изглеждащи и удобни униформи в училище.
Дейностите по проекта продължават. Финасирането се осигурява чрез делегирания бюджет на училището и с помощта на партниращите организации.
 

    ПРОЕКТ: „ТАЙНИТЕ ОТ САНДЪКА НА БАБА”– BG10/A1.1/170/R2

    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ - 2007-2013 Г”

    ПРОГРАМА НА EU: „МЛАДЕЖКИ МЕЖДУКУЛТУРЕН ОБМЕН "

    АДМИНИСТРАЦИЯ: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”

„Тайните от сандъка на баба” е идея на ученици от 11-ти и 12-ти клас, които бяха включени в проект на общината, който предвиждаше да ги обучи как да разработват проекти и съответно как да ги реализират в програмата „Младежта в действие”. Тази програма е финансирана от европейската комисия и цели да даде възможност на младите хора да получат ключови компетентности извън учебния процес, да имат възможност да се срещнат със свои връстници и да реализират своите идеи под формата на проект. Проектът е по дейност „Младежки обмен”. Идеята е на самите ученици.
За повече информация виж ТУК!
 

    ПРОЕКТ: "УЧИЛИЩЕТО НАЧИН ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ"

    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013

    ПРОГРАМА НА МОН: „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

През учебната 2007/2008 година Средно общообразователно училище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” кандидатства за реализирането на проект по програмата, който се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет. Проектът беше одобрен и в началото на учебната 2008/2009 година започна работата по проекта.
За повече информация виж ТУК!
 

    ПРОЕКТ: УЧИЛИЩЕТО - ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ТЪРСЕНЕ НА СОБСТВЕНОТО АЗ (извънкласни и клубни
     дейности в СОУ "Васил Левски")

    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" 2007-2008Г.

    МОДУЛ: РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ

През учебната 2007 - 2008 година Средно общообразователно училище "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" реализира проекта си по програмата, финансиран от МОН. Дейностите по проекта продължават. Финасирането се осигурява чрез делегирания бюджет на училището и с помощта на партниращите организации.
 

    ПРОЕКТ: АЗ УЧА В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- ГР. СЕВЛИЕВО - НАПРАВИ И ТИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" 2007-2008Г.

    МОДУЛ: РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

През учебната 2007 - 2008 година Средно общообразователно училище "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" реализира проекта си по програмата, финансиран от МОН.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

  • Изработен елемент от униформа – вратовръзка с логото на училището за гимназиален етап и педагогически колектив
  • Учреден и изработен почетен знак – плакет, който се връчва на най-успешно завършилите ученици на училището
  • Създаден е клуб „Рицари на почетния знак”. виж ТУК!

Дейностите по проекта продължават. Финасирането се осигурява чрез делегирания бюджет на училището и с помощта на партниращите организации.

 

ПРОЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ"

МОДУЛ: ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ

През учебната 2006 - 2007 Повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски”, чрез енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, на стойност 182 728 лв. (подменена дограма в стара и нова сграда на училището).
 

ПРОЕКТ: ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

МОДУЛ: ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

 

ПРОЕКТ: ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

МОДУЛ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБИНЕТ И ПЛОЩАДКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В СОУ "В. ЛЕВСКИ"

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 000 ЛЕВА

Обзавеждане на кабинет по безопастност на движение. Изграждане на площадка, обозначена с пътна маркировка и знаци. Закупуване на велосипеди. Изграждане на клуб по приложно колоездене.

 

ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ ОБЩУВАНЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕДА В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 600 ЛЕВА

Обособяване на стая за провеждане на заниманията с учениците в неформална обстановка.
Оформяне на кътове за работа с децата: конструктивно-творческа дейност, за сюжетно-ролеви игри, видео кът.