СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 
Създадено през 1886 г. училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес СУ "Васил Левски" е осъвременено. Оборудвани са специализирани и компютърни кабинети, прилага се мултимедийно обучение. Функционира плувен басейн.
Учениците на училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания.
Научи повече!
 

РЪКОВОДСТВО

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

  • Превръщане на училището в територия на учениците.
  • Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище.
  • Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция.
  • Развиване на системата за квалификация и перманентно обучение.
  • Подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
  • Работа по проекти на МОН и ЕС, осигуряващи средства за образователни инициативи в училище.
  • Удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците.
  • Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

 

НАША ГОРДОСТ

СТИПЕНДИЯ "ГЕОРГИ КОНОВ"
  • Присъжда се еднократно за ученици от последен гимназиален клас на СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

 

 

 

  •