СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.

 

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.
113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Името на проекта, с който СУ "Васил Левски" кандидатства за иновация, е "Наука на сцената".

НОВИНИ

 • ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
  ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019, ПРОВЕЛ СЕ НА 31.10-3.11.2019 Г. В КАШКАЙШ (CASCAIS), ПОРТУГАЛИЯ

  На 1 и 2 февруари 2020 г. в СУ "Васил Левски", Севлиево се състоя последващо събитие на Международния фестивал "Наука на сцената – 2019", проведен в португалския град Кашкайш. Присъстваха учители по природните науки (STEM-учители) от всички степени на образованието у нас (включително предучилищно и детски градини) от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Стара Загора, Кюстендил и София.
  ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО: Национален организационен комитет на Програмата, Съюз на физиците в България и Средно училище "Васил Левски" - Севлиево, в списъка на иновативните училища от 2019 г.
  Събитието бе открито от проф. дфзн Ана Георгиева, председател на Комитета. Презентация на тема: "Участието на България и впечатления (акценти върху програмата, организацията и някои от чуждестранните добри педагогически практики) от фестивала в Португалия", бе представена от инж. Румянка Гълчавова от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, област Силистра.

 • Съюзът на физиците в България, който работи по проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ", финансиран от Европейския физически съюз и СУ "Васил Левски" – Севлиево, включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. въз основа на проекта за иновация "Наука на сцената" организират СЕМИНАР на 1-2 февруари 2020 г. под надслов "От учители за учители" - последващо събитие на МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019, провел се 31.10-3.11.2019 г., Кашкайш (Cascais), Португалия.
  Според правилата на Европейската платформа "Наука на сцената" всяка страна участник във фестивала трябва да организира едно "последващо" Международния фестивал събитие, което се счита като обучение за останалите български STEM – учители.
  Събитието ще се състои в СУ "Васил Левски" - Севлиево и в него ще бъдат показани работилници на български и на чуждестранен участник в Международния фестивал в Португалия, които ще запознаят участниците с добри практики и иновативни идеи в обучението, като представят и експерименти, подходящи за деца, неизучаващи физика (начален и прогимназиален етап) и за ученици от гимназиалния, което е в основата на проекта "Физика за всеки".
  Ще бъде представена и книжката с описанията на български и английски език на всичките 9 български проекта, които бяха класирани за участие в Международния фестивал в Португалия. Полезна за участниците ще бъде дискусията с организаторите на фестивала, по време на която ще се обсъждат регламента и условията за участие в предстоящите Национален и Международен фестивал "Наука на сцената".

  Събитието ще бъде открито на 1.02.2020 г. от 17:30 ч.
  в Актовата зала на СУ "Васил Левски" - Севлиево

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "БИОЛОГИЧНИ НАУКИ"

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  II А клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Кинка Иванова
  Учениците ще работят по екипи в станции – "Природа" и "Технологии", ще изпълняват различни мисии: "Наблюдатели"; "Откриватели"; "Изследователи“ и "Предприемачи".
  Част от заниманията ще се провеждат извън класната стая – в парка, сред природата, в двора на училището, в пречиствателната станция, в кабинета по химия и физика. Използвайки средата като източник на наблюдение, учениците ще изследват, проучват, анализират и реализират проекти свързани с темата “Природата и ние“.
  Очаква се повишаване на мотивацията за учене с всички сетива. Чрез включване в разнообразни и интересни дейности, учениците ще развиват и тренират емоционалната си интелигентност.
  Осъществяване на различни инициативи свързани с развиване на способността за емпатия у учениците.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================
  ДА ЗАСАДИМ ЦВЕТЯ - АПРИЛ, 2020 ГОДИНА

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020По време на дистанционното обучение в СУ "Васил Левски" продължава работата на групите за занимания по интереси.

  В седмицата на гората учениците от клуб "Приятели на природата" с ръководител Кинка Иванова засадиха цветя в саксии и в градините на домовете си, за които ще продължат да се грижат с помощта на своите родители и през лятната ваканция.
  =========================================================================

  КАРТИНИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АПРИЛ, 2020 ГОДИНА

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020По време на дистанционното обучение в СУ "Васил Левски" продължава работата на групите за занимания по интереси.

  Учениците от клуб "Приятели на природата" с ръководител Кинка Иванова изработиха картини и предмети от отпадъчни материали в домовете си, направиха им снимки и ги изпратиха на Е-пощата на училището.
  =========================================================================

  ОТРАЗЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ - АПРИЛ, 2020 ГОДИНА

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020Отразяваме Международния ден на Земята по време на дистанционното обучение

  По време на дистанционното обучение в СУ "Васил Левски" продължава работата на групите за занимания по интереси.
  Учениците от IIА клас от клуб "Приятели на природата" с ръководител Кинка Иванова работиха по интересни теми свързани с 22 април – Международен ден на Земята. След като прочетоха различни произведения, изслушаха подходящи песни, изгледаха презентации и еко филмче, децата достигнаха до извода, че планетата е наш дом и ние сме отговорни за нейното бъдеще. Ето защо те изработиха рисунки, постери и предмети, с които призоваха хората и децата да обичат и пазят планетата Земя. Природата е невероятно красива, но често ние не я оценяваме, а я замърсяваме и унищожаваме.
  Второкласниците от клуб "Приятели на природата" призовават: "Хора, пазете природата чиста, защото тя е нашият общ дом!"
  =========================================================================

  УЧАСТИЕ В КОЛЕДЕН БАЗАР - ДЕКЕМВРИ, 2019

  УЧАСТНИЦИ:
  - клуб "Приятели на природата" от II А клас
  - клуб "Малките откриватели" от II Г клас
  .
  В навечерието на светлия християнски празник - Рождество Христово, учителите от начален етап организираха със своите ученици благотворителен базар.
  Майки, бащи и техните деца заедно твориха и изработиха красиви коледни сувенири и картички, които бяха представени за продажба на ежегодния коледен базар на 19.12.2019.

  =========================================================================

  КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019

  УЧАСТНИЦИ:
  - клуб "Приятели на природата" от II А клас
  - клуб "Малките откриватели" от II Г клас
  .
  Родителите на ученици от иновативните паралелки с ръководители Кинка Иванова ( II В клас) и Емилия Ганчева ( II Г клас) взеха участие в коледна работилница, организирана в училище.
  Майки, бащи и техните деца заедно твориха и изработиха красиви коледни сувенири и картички, които бяха представени за продажба на ежегодния коледен базар на 19.12.2019.

  Виж галерия от мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  НОЕМРИ 2019, ДА ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ

  "В живота има три неща, които всеки човек да направи: да посади дърво, да има дете и да напише книга."- Хосе Марти
  Малките откриватели от II Г клас и техните съученици от II А клас, участници в клуб "Приятели на природата" изпълниха първата от тези жизнени мисии като се включиха в призива на „Гората. Бг – 100 000 садим гора“. Малките природолюбители засяха предоставените семена от дъб и явор и с нетърпение очакват кълновете на живот.

  Виж галерия от мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  НОЕМРИ 2019, ЕСЕННА МАГИЯ

  През месец ноември клуб "Приятели на природата" - IIА клас подредиха изложба в училище на тема "Есенна магия".
  Научи повече за мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  УЧАСТИЕ В ПЪТУВАЩИЯ ФЕСТИВАЛ "УЛИЦАТА" – СЕВЛИЕВО, 2019

  На 11.10.2019 година учениците от II А клас участваха в пътуващия фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019. Животът е едно пътуване, а улицата е мястото да се срещнем…

  Децата, съвместно със своя класен ръководител К. Иванова и учителя на IV група ЦОУД – Т. Стойчева, организираха Арт ателие, в което се забавляваха, рисуваха и декорираха тиквички. За своята креативност и прецизно изпълнение те получиха награда за най-интересно представена творческа идея в рамките на фестивала - ваучер на стойност 300 лева за покупки в книжарница "М-Прес" ООД.


 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: V клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Мария Стойнова

  Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на природните науки . Усъвършенстване на знанията и уменията за учене и прилагането на наученото на практика. Способност за откривателско учене, да виждат науката в действие, да осъзнават отговорността на човека за качеството на живот на Земята и за запазване на равновесието в природата. Формиране на умения за сътрудничество, толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
  Участие в конкурси, състезания, фестивали.
  Занятията се провеждат всеки петък /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:00 ч. – 15:30 ч.

  ИЗЯВИ:

  =========================================================================

  ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК - ЮНИ, 2020

  УЧАСТНИЦИ:
  клуб "Ние изучаваме природата", ученици от 5 клас

  Заключителното занятие на клуба се проведе под формата на екоразходка с мото "Здравей, лято" в околностите на града и парк "Черничките". Разходката завърши с пикник, за който храната децата бяха приготвили сами или с малко помощ и беше съобразена с принципите на здравословното хранене.

  =========================================================================

  ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - ЮНИ, 2020

  УЧАСТНИЦИ:
  клуб "Ние изучаваме природата", ученици от 5 клас

  В края на месец юни, на изнесено занятие в училищния двор се проведе среща-разговор с д-р Калчева, педиатър, с която учениците разговаряха на тема здравословно хранене, полезни и вредни храни, дневно меню. Участниците в клуба задаваха въпроси, обсъждаха ползата и вредата от диетите, представиха свои проекти на тема „Здравословно хранене“

  Научи повече за мероприятието ТУК!
  =========================================================================

  СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 5 ЮНИ, 2020

  УЧАСТНИЦИ:
  клуб "Ние изучаваме природата", ученици от 5 клас

  Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата.
  Петокласниците от клуб "Ние изучаваме природата" с ръководител Мария Стойнова - старши учител по химия и опазване на околната среда в СУ "Васил Левски" отбелязаха Световния ден на околната среда - 5 юни, чийто послание за 2020 година е "Време за природа" – Time for Nature.
  По тяхна инициатива те, заедно с други ученици от 5 клас, изразиха в рисунки своето виждане и отношение към опазване на околната среда, като ясно заявиха позицията си, че хората трябва да опазват и защитават собствения си дом - Земята! Със своите рисунки учениците изявиха желанието си да накарат повече хора да се замислят преди да замърсят или унищожат природните богатства на планетата.
  Като изява в подкрепа на световния ден на околната среда, група ученици от клуба участваха в инициатива за почистване на отпадъци в района на СУ "Васил Левски" и парк "Казармите".

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "ФИЗИЧЕСКИ, ХИМИЧЕСКИ И НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА"

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: II Г клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Емилия Ганчева

  В организираните занимания по интереси, учениците ще проучат различни области на природните науки, ще работят по станции на ротационен принцип като откритията ще бъдат представени като проекти. Ще откриват информация за природата, ще правят опити. Малките откриватели ще рисуват, ще изработват макети и постери, сувенири с природни и рециклирани материали. Изработените изделия ще бъдат включени в организираните изложби, базари и инициативи на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:10 до 16:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

  УЧАСТИЕ В КОЛЕДЕН БАЗАР - ДЕКЕМВРИ, 2019

  УЧАСТНИЦИ:
  - клуб "Малките откриватели" от II Г клас
  - клуб "Приятели на природата" от II А клас
  .
  В навечерието на светлия християнски празник - Рождество Христово, учителите от начален етап организираха със своите ученици благотворителен базар.
  Майки, бащи и техните деца заедно твориха и изработиха красиви коледни сувенири и картички, които бяха представени за продажба на ежегодния коледен базар на 19.12.2019.

  =========================================================================

  КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019

  УЧАСТНИЦИ:
  - клуб "Малките откриватели" от II Г клас
  - клуб "Приятели на природата" от II А клас
  .
  Родителите на ученици от иновативните паралелки с ръководители Кинка Иванова ( II В клас) и Емилия Ганчева ( II Г клас) взеха участие в коледна работилница, организирана в училище.
  Майки, бащи и техните деца заедно твориха и изработиха красиви коледни сувенири и картички, които бяха представени за продажба на ежегодния коледен базар на 19.12.2019.

  Виж галерия от мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  НОЕМРИ 2019, ДА ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ

  "В живота има три неща, които всеки човек да направи: да посади дърво, да има дете и да напише книга."- Хосе Марти
  Малките откриватели от II Г клас и техните съученици от II А клас, участници в клуб "Приятели на природата" изпълниха първата от тези жизнени мисии като се включиха в призива на „Гората. Бг – 100 000 садим гора“. Малките природолюбители засяха предоставените семена от дъб и явор и с нетърпение очакват кълновете на живот.

  Виж галерия от мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  НОЕМРИ 2019, ЕСЕННА МАГИЯ

  През месец ноември клуб "Малки откриватели" - IIГ клас подредиха изложба в училище на тема "Есенна магия".
  Научи повече за мероприятието ТУК!

  =========================================================================

   

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VIII – IX клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Ана Жекова

  Участието в клуба цели осмисляне на свободното време на учениците; създаване на интегрирано учебно съдържание; осигуряване достъп до различни форми на непрекъснато учене. Ученикът се поставя в активна позиция при овладяване на знания, формиране на компетенции по учебните предмети от природния цикъл /биология, химия, физика/. Заниманията по интереси дават възможност за практическа приложимост на учебното съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности. Осмисля се колко важна е отговорността на подрастващите за опазването на природата. Успешно реализиране на личността. Възможност за участия в състезания и конкурси на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки понеделник х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:45 до 16:10 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

  ЯНУАРИ, 2020
  ПОСЕЩЕНИЕ В „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1“, СЕВЛИЕВО

  На 08.01.2020 г. учениците от клуб "Млад изследовател" с ръководител г-жа Ана Жекова посетиха Медицински център 1 – Севлиево. Групата бе посрещната от Д-р Младен Пенчев – управител на МЦ – 1. Обиколката започна от клиничната лаборатория. Там лаборантите обясниха естеството на своята работа - как се вземат проби, как се изследват. Взеха кръвна проба на една ученичка от клуба и я изследваха. Обясниха какви са стойностите и заключиха, че получените резултати са добри.
  След клиничната лаборатория, учениците посетиха отделението по хемодиализа, където ги посрещна д-р Петър Стефанов - нефролог. Изключителен интерес предизвика демонстрацията за определяне кръвната група на човек.
  Учениците разговаряха с лекарите, задаваха въпроси. Интересуваха се колко и какво се учи, за да станеш лекар, как протича едни работен ден и др.
  Изводът който си направиха децата беше, че не е лесно да станеш доктор, че е нужна голяма вътрешна мотивация и амбиция. За част от тях това посещение ще предопредели изборът на бъдеща професия.

  =========================================================================

  ДЕКЕМВРИ, 2019
  ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

  УЧАСТНИЦИ:
  ученици от VIII Б и IX Б клас и единадесетите класове

  На 2 декември клубът по природни науки "Млад изследовател " отбеляза световния ден за борба със СПИН. Инициатор на мероприятието беше госпожа Анна Жекова - ръководител на клуба по природни науки, а участници - ученици от VIII Б и IX Б клас и единадесетите класове.
  Участниците от VIII Б клас подготвиха за раздаване червените лентички - символ на борбата срещу СПИН. Учениците от IX Б клас изработиха две човешки фигури (мъжка и женска), на които учениците залепваха листчета със свои познания за СПИН, и плакат с информация за това как човек може да се зарази със СПИН и какви са начините за предпазване от коварната болест. Учениците от единадесетите класове изработиха и представиха мултимедийна презентация, която обясняваше какво е СПИН.
  Много ученици и учители проявиха интерес към инициативата на клуб "Млад изследовател", като залепваха на картонените фигури своите листчета със знания.