СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ДЕЙНОСТИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Архив

 

 
РЪКОВОДСТВО 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    Преслава Куртева, XIA клас
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    Елица Иванова, XБ клас
СЕКРЕТАР:
    Йозлем Юмерова, XIA клас
КАСИЕР:
    Ренета Николова, XA клас

ЧЛЕНОВЕ:
    - Ивелина Белоева, XIA клас
    - Калоян Тодоров, XIA клас
    - Сибел Абазова, XА клас
    - Моника Генкова, IXБ клас
    - Николай Недев, IХА клас
    - ергана Златанова, IХА клас

  УСТАВ:         Виж ТУК!
 
 

Отбелязваме 1 Ноември заедно с Учениески съвет


Открита е процедура за кадидатстване за нови членове на УС