СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

СТИПЕНДИЯ "ГЕОРГИ КОНОВ"

Присъжда се еднократно за ученици от последен гимназиален клас на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.
За нея кандидатстват младежи с изяви на национално и международно ниво и с показани високи резултати в учебния процес и извънкласната дейност.

 

КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ ЗА СТИПЕНДИЯТА?

УЧРЕДИТЕЛ

Учредителят Георги Конов е бивш възпитаник на СУ "Васил Левски", завършил природоматематическата паралелка с отличие през 2003 г.
Завършва висше образование в Американския университет в Благоевград, специалност „Бизнес администрация и икономика“.
В момента е един от най-младите бизнесконсултанти на "McKinsey & Company" - световна компания в сферата на мениджмънта и банковото дело.
Идеята на учредителя е с парите от стипендията абитуриентите да си помогнат при кандидатстването във ВУЗ.

Поздрави и благодарности на учредителя на стипендията за благородното му дело. Радвам се, че има такива бивши възпитаници, които не са забравили, че първите уроци за живота и света са получили в своето училище – СУ "Васил Левски", и продължават да се грижат за образованието на настоящото поколение.
Тома Томев, Директор на СУ „Васил Левски”

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
  • Стипендията е еднократна.
  • За възнаграждението могат да кандидатстват ЗРЕЛОСТНИЦИ с показани високи резултати в учебния процес и извънкласната дейност, с различни изяви в национални и международни ученически конкурси.
  • Конкретните условия за кандидатстване се определят от учредителя за всяка учебна година.
  • Документите се представят на хартиен носител при директора на СУ „Васил Левски” и на електронна поща georgi.konov@gmail.com
  • Носителят на стипендията се определя от комисия, стипендята се връчва в деня на прощаване с училището.

СТИПЕНДИЯТА ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

За осма поредна година ще бъдат връчени стипендии на ученици, завършващи гимназиален етап в СУ "Васил Левски", от бившия възпитаник на училището Георги Конов.

Г-н Конов изказва благодарност на ръководството и на учителите-ръководители на изявените ученици, за възможността заедно да работят за стимулиране на знаещи и можещи възпитаници на училището, които през годините са показали високи успехи в овладяване на учебния материал и са представяли училището на национални и международни изяви.

По волята на дарителя и тази година ще се присъдят две еднократни стипендии за ученици от последен гимназиален клас на СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.
ПЪРВАТА СТИПЕНДИЯ Е В РАЗМЕР НА 1000 ЛЕВА, А ВТОРАТА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА.
За тях могат да кандидатстват младежи с изяви на национално и международно ниво и с показани високи резултати в учебния процес и извънкласната дейност.

Кандидатите трябва да представят до 02.05.2017 год. в електронен вариант и на хартиен носител:
1. CV НА КАНДИДАТА
2. БИЗНЕС ПЛАН С РАЗРАБОТЕН БЮДЖЕТ (ПРОЕКТЪТ Е ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТА)
Материалите се представят на хартиен носител при Директора на СУ „Васил Левски” и на електронна поща georgi.konov@gmail.com
Стипендиите ще бъдат връчени на тържеството по изпращането на ВИПУСК-2017 на 15 май 2017 година.

ПЪРВИЯТ НОСИТЕЛ НА СТИПЕНДИЯТА

ДАНИЕЛ МИЧЕВ - 12A КЛАС

Даниел е първият носител на учредената през 2010 година в СОУ „Васил Левски” стипендия „Георги Конов”, която се дава на завършили дванайсетокласници, които имат отличен успех и отлични изяви в различни дейности през целия курс на гимназиално обучение в СОУ „Васил Левски”.
За поредна година зрелостник от СОУ „Васил Левски” ще се обучава с пълна стипендия (обучение, общежитие, храна) в университета Colgate University, град Хамилтън, щата Ню Йорк – САЩ. Даниел Мичев – 12а клас е приет благодарение на успешно положените изпити по САТ и Тойфел, отличния си успех в училище, през всичките години на гимназиално образование, изявите си в различни извънкласни дейности, конкурси и фестивали (ІІ-ро място в Националния фестивал „Наука на сцената3”, І-място в Конкурса на фондация „Еврика” - „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”, 6 място в Националния кръг на олимпиадата по английски език), прекрасните есета и мотивационни писма, които е написал, за да кандидатства за този университет.

 

НОСИТЕЛИ НА СТИПЕНДИЯТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ЕМИЛ ТОТЕВ - 12Б КЛАС
СТАНИМИРА СТОЙЧЕВА - 12А КЛАС

Научи повече

ЕМИЛ ТОТЕВ - 12Б КЛАС
СТАНИМИРА СТОЙЧЕВА - 12А КЛАС

 

За трета година Георги Конов връчва две стипендии - едната на стойност 1000 лв. и втората - за 500 лв., като целта му е с парите да подпомогне младите хора за тяхното кандидатстване в университет.

Носители на еднократната стипендия "Георги Конов" за ученици от последен гимназиален клас за 2017 година са:
- Емил Тотев 12Б клас (1000 лева), разработил идея за дизайн конференция и job fair DW Conf 2017
- Станимира Стойчева от 12А клас (500 лева), разработила проект "Кабинетът по химия - лаборатория на бъдещето".
Според дарителя идеите и на двете са изключително добри.

Виж посланието до стипендиантите ТУК и ТУК!
 
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА - 12Б КЛАС
МАРИНЕЛА БЕЛОЕВА - 12Б КЛАС

Научи повече

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА - 12Б КЛАС
МАРИНЕЛА БЕЛОЕВА - 12Б КЛАС

 

Вече втора година Георги Конов връчва две стипендии - едната на стойност 1000 лв. и втората - за 500 лв., като целта му е с парите да подпомогне младите хора в тяхното кандидатстване в университет.

Носители на еднократната стипендия "Георги Конов" за ученици от последен гимназиален клас за 2016 година са:
- Надежда Василева от 12Б клас (1000 лева), разработила проект за безглутенов ресторант
- Маринела Белоева от 12Б клас (500 лева), разработила проект за детска площадка за безопасно движение и приложно колоездене.
Според дарителя идеите и на двете са изключително добри.

СЪБИНА ПЕНЧЕВА - 12А КЛАС
КАЛОЯН ДИМИТРОВ - 12А КЛАС

Научи повече

СЪБИНА ПЕНЧЕВА - 12А КЛАС
КАЛОЯН ДИМИТРОВ - 12А КЛАС

 

По волята на дарителя тази година се присъждат две еднократни стипендии за зрелостници в СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.
Носители на еднократната стипендия "Георги Конов" за ученици от последен гимназиален клас за 2015 година са:
- Събина Пенчева от 12А клас(1000 лева)
- Калоян Димитров от 12А клас (500 лева)

МИРЕЛЛА ДАНКОВА - 12А КЛАС

Научи повече

МИРЕЛЛА ДАНКОВА - 12А КЛАС

 

Носител на еднократната стипендия "Георги Конов" за ученици от последен гимназиален клас за 2014 година е Мирелла Мариянова Данкова, ученичка от 12А клас.
Мирелла е петият носител на стипендията "Георги Конов", която бившият възпитаник на СОУ "Васил Левски" присъжда ежегодно. Тя завършва паралелка с природоматематически профил - "Математика, информационни технологии, физика, английски език". Мирелла приключва курса на обучението си с успех – Отличен (6.00). Като председател на Ученическия съвет проявява изключителна инициативност и участва активно в училищния живот. Взема дейно участие в организирането и провеждането на училищни тържества и събития.
Участва в различни инициативи през целия курс на обучение и завоюва призови места:
- Пето място в Национален кръг на олимпиада по английски език;
- Първо място в Областния кръг на олимпиада по история;
- Първо място в Областния кръг на олимпиада по икономика и география;
- Оценка Мн. добър (5,38) в Областен кръг на олимпиада по български език и литература;
- Публикации във вестник „Учителско дело“;
- Участие във викторина по английска култура в "Седмицата на Англия";
- Участие в инициативата на "Джуниър Ачийвмънт - България" – "Мениджър за един ден";
- Стипендиант на Фондация "Комунитас" и Фондация "Америка за България".

Виж посланието до стипендиантите ТУК и ТУК!
Виж посланието до стипендиантите ТУК и ТУК!
Виж посланието до стипендианта ТУК!
 
СЕЗЕН ХОДЖА - 12А КЛАС

Научи повече

СЕЗЕН ХОДЖА - 12А КЛАС

 

Сезен Исмет Ходжа е четвъртият носител на стипендията „Георги Конов”, която бившият възпитаник на СОУ „Васил Левски” присъжда ежегодно. Тя завършва паралелка с природоматематически профил - Математика, информационни технологии, физика, английски език. През курса на обучение Сезен проявява толерантност, отзивчивост, комуникативност, креативност, инициативност, отговорност. Участва в различни младежки инициативи - по проект „Младежко училищно настоятелство в действие” финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, в проект „Европейски младежки ден”, участие в международен младежки обмен по проект „Тайните от сандъка на баба” финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, участие в летен научен лагер NASA Space Camp Turkey, доброволец към Младежки център – Севлиево. През април 2013 г. е класирана на трето място на националния конкурс по креативно писане на английски език, организиран от Peace Corps Bulgaria и Corplus. Придобити сертификати: Youthpass за младежки инициативи, Youthpass за младежки обмени. Има отличен успех през целия курс на обучение. В есето си „Изборът да си независим” тя пише:
Имаме възможността да преценяваме и обмисляме всяка ситуация и стъпка, сами да очертаваме настоящето и бъдещето си. Имаме избор на живот, на свобода, на независимост. А свободата и независимостта на един човек идват от това да успее да се реализира без помощта на друг, а разчитайки само на себе си и на възможностите си....
Това означава да осъществиш целите си, да превърнеш мечтите си в реалност, а страховете - в минало.... Да си независим означава сам да имаш контрол върху живота си.

ВАЛЕНТИН МИНКОВ - 12А КЛАС

Научи повече

ВАЛЕНТИН МИНКОВ - 12А КЛАС

 

Трета поредна година бившият възпитаник на СОУ „Васил Левски” присъжда на зрелостник от випуска своята лична стипендия.
Валентин Минков е носителят на тазгодишната (2012) стипендия на Георги Конов, която бившият възпитаник на СОУ „Васил Левски” присъжда ежегодно. Вальо получи посланието на учредителя на отличието и плик с 600 лева от директора на училището Тома Томев по време на тържеството за изпращане на тазгодишните випускници на гимназията. „Надявам се, че няма да разочаровам г-н Конов, своето училище и учителите, които през изминалите години бяха до мен”, сподели Валентин.
Стипендията, която Георги Конов присъжда, е еднократна и цели да подпомогне младите хора при кандидатстването им в университет.
Тази година за отличието се надпреварваха седем дванайсетокласници. Сред изискванията към тях са участие в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади и високи резултати в учебния процес. Тазгодишният носител на стипендията Валентин вече е студент – той ще учи „Международно право” в Хага.

МИРЯН КОСТАДИНОВ - 12А КЛАС

Научи повече

МИРЯН КОСТАДИНОВ - 12А КЛАС

 

Мирян е вторият носител на учредената през 2010 година в СОУ „Васил Левски” стипендия „Георги Конов”, която се дава на завършили дванайсетокласници, които имат отличен успех и отлични изяви в различни дейности през целия курс на гимназиално обучение в СОУ „Васил Левски”.
През 2010 г. в националния конкурс „Млади таланти” Мирян Костадинов и Александър Бешковски получиха специалната награда на Технически университет – София, а през 2011 г. разработката на Ивайло Тодоров „Електромагнитен двигател за учебни цели” беше класиран за Международния фестивал „Наука на сцената" в Копенхаген, Дания.
През 2010 година - второ място в Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”.

Виж посланието до стипендианта ТУК!
Виж посланието до стипендианта ТУК!
Виж посланието до стипендианта ТУК!