СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

РИЦАРИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК В УЧИЛИЩЕ

Почетният знак – плакет, който се връчва на най-успешно завършилите ученици от училището, е учреден и изработен по проект АЗ УЧА В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” по Национална програма „Училището - територия на учениците” 2007-2008 година, модул „Ритуализация на училищния живот”.

 

Рицари на почетния знак, Випуск 2014

Обратно

На 23.06.2014 година директорът на СОУ "Васил Левски" връчи Почетния знак-плакет на училището на най-успешните зрелостници, които през годините на обучение в гимназиален етап са показали успех Отличен 6.00 или успех над Отличен 5.75 и са имали и изяви на национални и международни конкурси или са участвали активно в училищния живот. Зрелостниците от Випуск - 2014 получиха и своите дипломи за средно образование.

НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК-ПЛАКЕТ ОТ ВИПУСК-2014
МИРЕЛЛА ДАНКОВА, 12А - успех отличен 6,00 през годините и единствената с диплома, с успех Отличен 6,00 от Випуск 2014, председател на Ученически съвет - 2 години поред;
НИКОЛА ДЮЛГЯРОВ, 12А - успех отличен 6,00 през годините, печелил награди от Национална олимпиада по английски език и от Фестивалите "Наука на сцената"
КОНСТАНТИН РАЧЕВ, 12А - успех отличен 6,00 през годините, с много награди от национални конкурси за уеб програмиране, от национални олимпиади по информационни технологии, носител на награда от конкурси на Фондация "Еврика", на БГ САЙТ, от националното състезание по ИТ и визуални изкуства "Аз мога тук и сега" и мн. др., участник в международен проекти за ученически обмен
МИРОЦВЕТА ДАСКАЛОВА, 12А - успех отличен 6,00 през годините, член на ученически съвет 2 год., активно участва в училищния живот, носител на награди от Ит състезания
ИЛИАН ЙОНКОВ, 12А - успех отличен 6,00 през годините
ДИМИТЪР БРАТОВАНОВ, 12А - с успех над 5,75 през годините, член на Ученически съвет, активно участие в училищния живот, носител на много награди от Национални и международни конкурси по Биология, физика, Носител на награди от Фондация "Еврика", участник в международен проект за ученически обмен и на лагер по нанотехнологии
ЖАНА ВАСИЛЕВА, 12А - с успех над 5,75 през годините, член на Ученически съвет, активно участие в училищния живот, асистент в знаменната група на училището, участник в международен проект за ученически обмен
ВИКТОРИЯ МИНЧЕВА, 12А - с успех над 5,75 през годините, активно участие в училищния живот, асистент в знаменната група на училището, участник в международен проект за ученически обмен
МИРЕЛА ГАНЧЕВА, 12А - с успех над 5,75 през годините, активно участие в училищния живот, много награди с групата от клуб "Музика и танци на балканските народи"
ЦАНКО МЕТЕВ, 12Б - само една 5-ца през годините, знаменосец на училището, участник в конференции по Физика