СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

РИЦАРИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК В УЧИЛИЩЕ

Почетният знак – плакет, който се връчва на най-успешно завършилите ученици от училището, е учреден и изработен по проект АЗ УЧА В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” по Национална програма „Училището - територия на учениците” 2007-2008 година, модул „Ритуализация на училищния живот”.

 

Рицари на почетния знак, Випуск 2010

Обратно

ДЕВОРА ПЕТКОВА - 12A
ДАНИЕЛ МИЧЕВ - 12A
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ - 12A
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА - 12В
ЦВЕТОМИРА МИНКОВА - 12В
МАРИЯ НИКОЛОВА - 12 В
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА - 12В