СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.

 

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.
113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Името на проекта, с който СУ "Васил Левски" кандидатства за иновация, е "Наука на сцената".

НОВИНИ

 • Съюзът на физиците в България, който работи по проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ", финансиран от Европейския физически съюз и СУ "Васил Левски" – Севлиево, включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. въз основа на проекта за иновация "Наука на сцената" организират СЕМИНАР на 1-2 февруари 2020 г. под надслов "От учители за учители" - последващо събитие на МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019, провел се 31.10-3.11.2019 г., Кашкайш (Cascais), Португалия.
  Според правилата на Европейската платформа "Наука на сцената" всяка страна участник във фестивала трябва да организира едно "последващо" Международния фестивал събитие, което се счита като обучение за останалите български STEM – учители.
  Събитието ще се състои в СУ "Васил Левски" - Севлиево и в него ще бъдат показани работилници на български и на чуждестранен участник в Международния фестивал в Португалия, които ще запознаят участниците с добри практики и иновативни идеи в обучението, като представят и експерименти, подходящи за деца, неизучаващи физика (начален и прогимназиален етап) и за ученици от гимназиалния, което е в основата на проекта "Физика за всеки".
  Ще бъде представена и книжката с описанията на български и английски език на всичките 9 български проекта, които бяха класирани за участие в Международния фестивал в Португалия. Полезна за участниците ще бъде дискусията с организаторите на фестивала, по време на която ще се обсъждат регламента и условията за участие в предстоящите Национален и Международен фестивал "Наука на сцената".

  Събитието ще бъде открито на 1.02.2020 г. от 17:30 ч.
  в Актовата зала на СУ "Васил Левски" - Севлиево

 • ОЧАКВАЙТЕ следващите новини

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "БИОЛОГИЧНИ НАУКИ"

 • Клуб "Приятели на природата"

  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  II А клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Кинка Иванова
  Учениците ще работят по екипи в станции – "Природа" и "Технологии", ще изпълняват различни мисии: "Наблюдатели"; "Откриватели"; "Изследователи“ и "Предприемачи".
  Част от заниманията ще се провеждат извън класната стая – в парка, сред природата, в двора на училището, в пречиствателната станция, в кабинета по химия и физика. Използвайки средата като източник на наблюдение, учениците ще изследват, проучват, анализират и реализират проекти свързани с темата “Природата и ние“.
  Очаква се повишаване на мотивацията за учене с всички сетива. Чрез включване в разнообразни и интересни дейности, учениците ще развиват и тренират емоционалната си интелигентност.
  Осъществяване на различни инициативи свързани с развиване на способността за емпатия у учениците.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

  На 21 декември учениците от начален етап на СУ "Васил Левски" се включиха в забавно пътешествие по Коледа с героите Ян Бибиян /в ролята - Антонио Дочев/ и дяволчето Фют /в ролята - Яна Филева/. Пътуваха с машината на времето по света. Участниците от клубовете по проект Иновативно училище... показаха по незабравим начин характерните особености от бита на различните държави в препълнената Актова зала на училището. С много песни и танци малките артисти пожелаха весели Коледни и Новогодишни празници на своите съученици и учители.

 • Клуб "Ние изучаваме природата"

  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: V клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Мария Стойнова

  Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на природните науки . Усъвършенстване на знанията и уменията за учене и прилагането на наученото на практика. Способност за откривателско учене, да виждат науката в действие, да осъзнават отговорността на човека за качеството на живот на Земята и за запазване на равновесието в природата. Формиране на умения за сътрудничество, толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
  Участие в конкурси, състезания, фестивали.
  Занятията се провеждат всеки петък /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:00 ч. – 15:30 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================  На 28.11.2016 г. учениците от ..... организираха вълнуващо тържество, посветено на 110- годишнината от рождението на Д. С. Лихачов – руски учен, хуманист със световна слава, писател, за когото още приживе са изречени респектиращи слова: "страж на съвестта", "глашатай на мъдростта", "рицар на човечността". Академик Лихачов преоткрива България не толкова за себе си, колкото за самите нас: "Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата".

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "ФИЗИЧЕСКИ, ХИМИЧЕСКИ И НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА"

 • Модул "Малките откриватели"

  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: II Г клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Емилия Ганчева

  В организираните занимания по интереси, учениците ще проучат различни области на природните науки, ще работят по станции на ротационен принцип като откритията ще бъдат представени като проекти. Ще откриват информация за природата, ще правят опити. Малките откриватели ще рисуват, ще изработват макети и постери, сувенири с природни и рециклирани материали. Изработените изделия ще бъдат включени в организираните изложби, базари и инициативи на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:10 до 16:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

 • Модул "Млад изследовател"

  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VIII – IX клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Ана Жекова

  Участието в клуба цели осмисляне на свободното време на учениците; създаване на интегрирано учебно съдържание; осигуряване достъп до различни форми на непрекъснато учене. Ученикът се поставя в активна позиция при овладяване на знания, формиране на компетенции по учебните предмети от природния цикъл /биология, химия, физика/. Заниманията по интереси дават възможност за практическа приложимост на учебното съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности. Осмисля се колко важна е отговорността на подрастващите за опазването на природата. Успешно реализиране на личността. Възможност за участия в състезания и конкурси на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки понеделник х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:45 до 16:10 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================