ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         1-2 ФЕВРУАРИ, 2019 ГОДИНА
        ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ


ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019, ПРОВЕЛ СЕ НА 31.10-3.11.2019 Г. В КАШКАЙШ (CASCAIS), ПОРТУГАЛИЯ
На 1 и 2 февруари 2020 г. в СУ "Васил Левски", Севлиево се състоя последващо събитие на Международния фестивал „Наука на сцената – 2019“, проведен в португалския град Кашкайш. Присъстваха учители по природните науки (STEM-учители) от всички степени на образованието у нас (включително предучилищно и детски градини) от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Стара Загора, Кюстендил и София.
ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО: Национален организационен комитет на Програмата, Съюз на физиците в България и Средно училище "Васил Левски" - Севлиево, в списъка на иновативните училища от 2019 г.

ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019 ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019
Събитието бе открито от проф. дфзн Ана Георгиева, председател на Комитета. Презентация на тема: "Участието на България и впечатления (акценти върху програмата, организацията и някои от чуждестранните добри педагогически практики) от фестивала в Португалия", бе представена от инж. Румянка Гълчавова от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, област Силистра. По време на събитието имаше организирана изложба с постери, макети и материали отразяващи добрите практики. Преподавателите от СУ "Васил Левски" представиха своята работа по иновации по проект "Наука на сцената" На форума бяха представени списание "Светът на физиката" (бр. 4), в което е поместен материал за 9 български проекти, класирани за участие в Международния фестивал в Португалия, както и за издадената вече книжка с описанията на български и английски езици на всички тях, която участниците получиха. Във втория ден от събитието италианският учител по физика Федерико Андреолети проведе т.нар. работилница по проекта си "Отвъд водата!" Чрез достъпни експерименти и атрактивно поведение (стил "фокуси") той предизвиква интереса и мисленето относно видимите и невидимите свойства на водата, което породи силните коментари на присъстващите учители по природни науки. Друга "работилница" представи Наско Стаменов от НПМГ (София), назована "Експеримент достъпен за всеки ученик" – това бе една от ярките български изяви в Португалия в програмата за практикуми, предлагайки устойчиво и рентабилно решение за експериментите по химия. Той демонстрира как в кутия от пица може да се направи минилаборатория за часовете по химия в 7 клас. За пръв път България участва със съвместен проект с Испания, наречен "Подходящи и качествени храни и храни за космонавти", представен от Даниела Георгиева от ОУ "Христо Ботев" от град Кюстендил. Изследователски базираната задача поставена на учениците е да проучат специфичните изисквания към храната, да се запознаят с понятията "подходяща" и "качествена" храна и за начина на нейното приготвяне. Никола Каравасилев, Първа частна математическа гимназия в София представи мащабен проект ("FRONTIERS"), представляващ огромна образователна платформа. Основната цел на този проект е учениците да бъдат запознати с най-новите постижения в областта на науката и да разберат интересна информация за нобеловите открития. Лекцията "Светът на физиката" на проф. Иван Лалов, председател на журито, представител на СУ "Св. Кл. Охридски", бе посветена на идеята да се знаят стремежите в откритията на съвременната наука – гравитационни вълни, черни дупки, за да може знанията, които учениците придобиват, да имат адекватна и актуална насоченост и полезност. Събитието приключи с представяне на следващи събития, които се организират за учители и ученици в областта на физиката - Националната конференция по физика, конкурсът на Фондация Еврика "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" и др. jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1