ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         ЮНИ, 2020 ГОДИНА
         ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА

         ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК

Заключителното занятие на клуба се проведе под формата на екоразходка с мото "Здравей, лято" в околностите на града и парк "Черничките".
Разходката завърши с пикник, за който храната децата бяха приготвили сами или с малко помощ и беше съобразена с принципите на здравословното хранене.

КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК КЛУБ НИЕ ИЗУЧАВАМЕ ПРИРОДАТА
МАЙ-ЮНИ 2020, ЕКОРАЗХОДКА И ПИКНИК jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1