ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         ДЕКЕМВРИ, 2019 ГОДИНА
         ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

         КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

УЧАСТНИЦИ:
    - клуб "Малките откриватели" от II Г клас
    - клуб "Приятели на природата"
от II А клас
Родителите на ученици от иновативните паралелки с ръководители Кинка Иванова ( II В клас) и Емилия Ганчева ( II Г клас) взеха участие в коледна работилница, организирана в училище.
Майки, бащи и техните деца заедно твориха и изработиха красиви коледни сувенири и картички, които бяха представени за продажба на ежегодния коледен базар на 19.12.2019 г.

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - НОЕМВРИ, 2019 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА - ДЕКЕМВРИ, 2019 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1