ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         22 АПРИЛ, 2020 ГОДИНА
        МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА


Отразяваме Международния ден на Земята по време на дистанционното обучение
По време на дистанционното обучение в СУ “Васил Левски“ продължава работата на групите за занимания по интереси.
Учениците от IIА клас от клуб „Приятели на природата“ с ръководител Кинка Иванова работиха по интересни теми свързани с 22 април – Международен ден на Земята. След като прочетоха различни произведения, изслушаха подходящи песни, изгледаха презентации и еко филмче, децата достигнаха до извода, че планетата е наш дом и ние сме отговорни за нейното бъдеще. Ето защо те изработиха рисунки, постери и предмети, с които призоваха хората и децата да обичат и пазят планетата Земя. Природата е невероятно красива, но често ние не я оценяваме, а я замърсяваме и унищожаваме.
Второкласниците от клуб „Приятели на природата“ призовават: „Хора, пазете природата чиста, защото тя е нашият общ дом!“

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, 2020 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1