Прием за 1. клас

Прием за 1. клас

Учебна 2024-2025 г.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2024-2025 г., ще се осъществи за времето от:

22.04 до 31.05.2024 г.

Прием за 1. клас -- разширени//адаптивност//видимост на комп,табл//покажи

Резултати след първо класиране

Уважаеми родители,
бихме искали да Ви съобщим, че за учебната 2023-2024 г. в училището ни ще бъдат сформирани 4 паралелки с общ брой 92 ученици.
След първо класиране има налично ЕДНО свободно място в първи клас за учебната 2023-2024 г.

Заявление за записване могат да подадат родителите на деца от списъка на неприетите на първо класиране, според броя точки по критериите от Община Севлиево.

Неприети (на първо класиране):

Прием за 1. клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ учебна 2023-2024 г.

Тук ще откриете списъците на приетите и неприетите деца.  Записите са подредени по възходящ ред на получените точки, съгласно критериите за прием на ученици в първи клас на Община Севлиево.

Приети:

Неприети (на първо класиране):

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 от 06 до 14 юни 2023 г. (вкл.), от 08:00 ч. до 17:30 ч., в стая №115 (библиотека).

Уважаеми родители,
При записване носете Удостоверение за завършена детска градина.

Попълвате:

  1. Заявление за записване в първи клас
  2. Заявления за:
  • Лятно училище / по желание/;
  • Избираеми учебни часове / БЕЛ – 2 ч. и Математика – 1 ч./;
  • Факултативни избираеми часове – руски или английски / по желание/;
  • Целодневна организация на учебния ден / Групи ЦОУД
  1. Заявка за униформа

Лятното  училище за бъдещите първокласници ще се проведе за времето от 19.06 до 30 юни 2023 г., /от 08:00 до 12:30 ч./

Родителската  среща е на  26.06.2023 г. / понеделник/ от 17:30 ч.

Facebook
WhatsApp
Email
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645