Олимпиади и състезания
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2023 – 2024  година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 3.

Протоколи и класирания:

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Компютърно моделиране 3. и 4. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
„Знам и мога“ в 4. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика 4. клас

График за провеждане на ученическите кръгове на общинските олимпиади за уч. 2023-2024 год.

Училища – домакини за провеждане на ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ на ученическите олимпиади за уч. 2023-2024 год.

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика 5. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Български език и литература 5 – 12. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по История 5. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика 6. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика 7. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Химия 7. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Биология и ЗО 7. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Английски език 8-12 клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Немски език 8-12 клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Руски език 8-12 клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Биология и ЗО 9. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Астрономия – 9. и 10. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Биология и ЗО 10. клас

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика 10. клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2022 – 2023  година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 3.

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата по английски език – X-XII клас

Протокол за класираните ученици за областния кръг
на олимпиадата „Знам и мога“

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Компютърно моделиране

Протокол за класиране на участниците в общински кръг на олимпиадата
по Математика

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645