За Вас, родители

Скъпи родители, от тук бихте могли да изтеглите и разгледате наръчника за родители на ученици в I клас:

Скъпи родители, от тук бихте могли да изтеглите и разгледате наръчника за родители на ученици в V клас:

Информация за родителите
Информация за родителите

Наръчник за родители „Как да предпазим детето си от престъпление“:

TIМSS

Уважаеми родители,

Училището ни е избрано да вземе участие в международното изследване TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).

С настоящето искаме да ви информираме какво представлява изследването и как то ще протече.

Международното изследване на уменията по математика и природни науки  на учениците от 4. клас е сред най-авторитетните проучвания в света.  TIMSS отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в повече от 60 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. От 1995 г. то се провежда на всеки четири години, като обхваща учениците от 4. клас и от 8. клас.

Определената за нашето училище дата е 28 март 2023 г. В него са избрани да вземат  участие учениците от 4Б и 4Г клас.

Ще се работи на две сесии по 36 минути. Областите са две – природни науки и математика. Освен 20-те задачи по математика и 20-те задачи по природни науки, които учениците решават, TIMSS включва и въпросници за родителите, учителите и директора. Така се измерва и влиянието на някои допълнителни фактори върху резултатите – семейната среда, посещаването на детска градина или предучилищна група, социално-икономическия статус на учениците и климата в училище.

Повече информация можете да получите в училище, от класните ръководители и на сайта на организацията, която в България организира изследването – Център за контрол и оценка на училищното  образование. 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645