Ученически съвет

Ученически съвет
За нас и нашия съвет

Ученически съвет

Здравейте, както всяка година и тази имаше избори за ученически съвет! Свободните места бяха три, но поради равен брой точки бяха приети четирима.
На 14.10.2021 г. УС обявиха кои ще бъдат новите членове 🎊🎉 : Георги Георгиев (10в), Росина Камбурова (10в), Мария Христова (10а) и Цветомир Колев (8а). Поздравления на новоприетите! 🎊 Те получиха поздравителна грамота от ментора на ученически съвет: г-жа Валентина Събчева.
УС изпратиха предишните членове, Елица Иванова (председател 2020-2021 г.), Моника Генкова (заместник председател 2020-2021 г.) и Ренета Николова с изненада. 🎁
Проведоха се избори и за новите позиции в съвета:
Венера Минева (10а)- председател
Николай Недев (11а)- заместник председател
Гергана Златанова (11а)-секретар

Желаем успех на новите членове в УС!!🎉🎊😊

  • Председател: Венера Минева – 10а
  • Заместник-председател: Николай Недев – 11а
  • Секретар: Гергана Златанова – 11а
  • Касиер: Гергана Василева – 10а
  • Цветомир Колев – 8а
  • Мария Христова – 10а
  • Преслава Добрева – 10б
  • Даная Богданова – 10в 
  • Георги Георгиев – 10в
  • Росина Камбурова – 10в
Фейсбук страницата на УС към СУ "Васил Левски" - Севлиево:
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645