Стипендии

За нашите ученици

Стипендии за образователни резултати

Стипендиите от този тип се отпускат на ученици с отличен успех и училищни изяви през изминалия учебен срок. Превеждат се по банков път.

Минимален успех

Изискване за оценка от отличен(5.50).

Месечна стипендия

Стойност от 21.00 до 35.00 лв.

Определя се всеки срок

Валидна в рамките на 1 учебен срок.

За нашите ученици

Стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Стипендиите от този тип се отпускат на ученици според доходите на семейството. Превеждат се по банков път.

Минимален успех

Изискване за оценка от мн. добър(4.50).

Месечна стипендия

Стойност от 21.00 лв.

Определя се всеки срок

Валидна в рамките на 1 учебен срок.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645