Свободни места по паралелки към 17.06.2022 г. в СУ „Васил Левски“.

1аобщообразователна2
1бобщообразователна1
1вобщообразователна1
1гобщообразователна1
2аобщообразователна 
2бобщообразователна1
2вобщообразователна1
2гобщообразователна1
3аобщообразователна3
3бобщообразователна2
3вобщообразователна3
3гобщообразователна3
4аобщообразователна4
4бобщообразователна3
4вобщообразователна4
4гобщообразователна2
5аобщообразователна3
5бобщообразователна1
5вобщообразователна2
5гобщообразователна2
6аобщообразователна 
6бобщообразователна 
6вобщообразователна2
6гобщообразователна1
7аобщообразователна1
7бобщообразователна2
7вобщообразователна2
7гобщообразователна 
8аПрофил Математически 
8бПрофил Природни науки 
8вПрифил Предприемачески 
9аПрофил Математически 
9бПрофил Природни науки 
9вПрифил Предприемачески3
10аПрофил Математически 
10бПрофил Природни науки 
10вПрифил Предприемачески3
11аПрофил Математически 
11бПрофил Природни науки 
11вПрифил Предприемачески3
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645