Свободни места по паралелки към 27.10.2023 г. в СУ „Васил Левски“.

КласПаралелкаОписание                                           (вид паралелка)Брой свободни места
1аобщообразователна1
1бобщообразователна0
1вобщообразователна0
1гобщообразователна1
2аобщообразователна0
2бобщообразователна0
2вобщообразователна0
2гобщообразователна0
3аобщообразователна2
3бобщообразователна1
3вобщообразователна2
3гобщообразователна1
4аобщообразователна0
4бобщообразователна2
4вобщообразователна0
4гобщообразователна0
5аобщообразователна0
5бобщообразователна0
5вобщообразователна1
6аобщообразователна4
6бобщообразователна3
6вобщообразователна6
6гобщообразователна5
7аобщообразователна2
7бобщообразователна1
7вобщообразователна3
7гобщообразователна1
8аПрофил Математически английски език0
8аПрофил Математически немски език5
8бПрофил Природни науки английски език0
8бПрофил Природни науки немски език0
8вПрофил Предприемачески1
9аПрофил Математически английски език1
9аПрофил Математически немски език1
9бПрофил Природни науки английски език0
9бПрофил Природни науки немски език0
9вПрофил Предприемачески4
10аПрофил Математически0
10бПрофил Природни науки0
10вПрофил Предприемачески0
11аПрофил Математически0
11бПрофил Природни науки0
11вПрофил Предприемачески3
12аПрофил Математически0
12бПрофил Природни науки0
12вПрофил Предприемачески1
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645