Свободни места по паралелки към 17.01.2023 г. в СУ „Васил Левски“.

1аобщообразователна 
1бобщообразователна1
1вобщообразователна 
1гобщообразователна 
2аобщообразователна2
2бобщообразователна2
2вобщообразователна1
2гобщообразователна1
3аобщообразователна 
3бобщообразователна2
3вобщообразователна1
3гобщообразователна 
4аобщообразователна2
4бобщообразователна3
4вобщообразователна3
4гобщообразователна2
5аобщообразователна4
5бобщообразователна4
5вобщообразователна4
5гобщообразователна5
6аобщообразователна2
6бобщообразователна 
6вобщообразователна3
6гобщообразователна1
7аобщообразователна 
7бобщообразователна 
7вобщообразователна1
7гобщообразователна2
8аПрофил Математически 
8бПрофил Природни науки 
8вПрофил Предприемачески5
9аПрофил Математически 
9бПрофил Природни науки1
9вПрофил Предприемачески1
10аПрофил Математически 
10бПрофил Природни науки 
10вПрофил Предприемачески3
11аПрофил Математически 
11бПрофил Природни науки 
11вПрофил Предприемачески1
12аПрофил Математически1
12бПрофил Природни науки 
12вПрофил Предприемачески5
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645