Свободни места по паралелки към 16.05.2024 г. в СУ „Васил Левски“.

КласНаименование на класаОписание                                                                                                          (вид паралелка)Брой свободни места
1аобщообразователна1
1бобщообразователна 
1вобщообразователна 
1гобщообразователна1
2аобщообразователна 
2бобщообразователна1
2вобщообразователна 
2гобщообразователна 
3аобщообразователна2
3бобщообразователна1
3вобщообразователна2
3гобщообразователна2
4аобщообразователна 
4бобщообразователна2
4вобщообразователна 
4гобщообразователна 
5аобщообразователна1
5бобщообразователна 
5вобщообразователна 
6аобщообразователна4
6бобщообразователна3
6вобщообразователна6
6гобщообразователна5
7аобщообразователна3
7бобщообразователна2
7вобщообразователна3
7гобщообразователна1
8аПрофил Математически английски език 
8аПрофил Математически немски език5
8бПрофил Природни науки английски език 
8бПрофил Природни науки немски език 
8вПрофил Предприемачески 
9аПрофил Математически английски език1
9аПрофил Математически немски език 
9бПрофил Природни науки английски език1
9бПрофил Природни науки немски език 
9вПрофил Предприемачески3
10аПрофил Математически 
10бПрофил Природни науки 
10вПрофил Предприемачески 
11аПрофил Математически 
11бПрофил Природни науки 
11вПрофил Предприемачески3
12аПрофил Математически 
12бПрофил Природни науки 
12вПрофил Предприемачески1
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645