Списък на издателствата,
                                                                                  предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“
                                                                                    на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката
                                                                     учебници – печатни издания, от I до VII клас включително, за учебната 2022 – 2023 година

  „Архимед 2“ ЕООД

Институт за образователни политики
„Архимед и Диоген“

  https://arhimedbg.com/bookstore-2/
  „БГ Учебник“ ЕООД   https://bguchebnik.com/bel/
  „Бит и техника“ ООД   http://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

  ЕТ „Даниела Убенова –
Даниела Биланска“

  Български език за 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

Читанка за 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

Mузика за 1. клас: https://goo.gl/yn5erk

Български език за 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

Читанка за 2. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/Chitanka2kl

Български език за 5. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/50d6f0295/

Литература за 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

История и цивилизации за 5. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/ISTORIA/

Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас:
https://7acb077d.flowpaper.com/KMIT5pechatnoDU/

Български език за 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас:
https://7acb077d.flowpaper.com/KMIT6klaspezatno/

Литература за 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

Български език за 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

Информационни технологии за 7. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/IT7/

  „Домино“ ЕООД   https://ebook.domino.bg/1-7/
  „Издателство Атласи“ ООД

  Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас:
https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-5/readbook5.html

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас:
https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-6/readbook6.html

  „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

„Изкуства“

„Оксфорд Юнивърсити Прес”

Фондация „Джуниър Ачийвмънт
България“

  https://bg.izzi.digital/DOS/110804/110806.html
  „Макмилан Пъблишърс Лимитид” ООД,
представлявано от „Юнион Прес” ООД
и „Инглиш Бук Сентър” ООД
  https://www.macmillanenglish.com/bg/contact/find-local-macmillan-office
Пароли за достъп:
II клас: tgrtm2
III клас: MAC1801TIGER
IV клас: MAC1901TIGER
V клас: allclr5
VI клас: allclr6
VII клас: MAC18ALLCLEAR
  СД „Педагог 6“   http://free.pedagog6.com/
  Издателство „Питагор“   http://izdatelstvo-pitagor.com/

  „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“,
представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ EООД

Издателство САНПРО

  www.pearson.bg

  „Просвета – София“ АД

„Просвета АзБуки“ ЕООД

„Просвета Плюс“ ЕООД

  https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
 ИК „РИВА“ АД   https://uchebnicite.bg/
  „Силигард“ ЕООД   https://steinadlerverlag.com/bg-grundschule-interaktiv/
  ИК „Стено“ ООД   https://issuu.com/kmit_5/docs/kmit_5_flipbook
  „Юнивърс” ЕООД, изключителен
представител на „Express Publishing”
за България
  https://expresspublishingbg.com/bg/e_books_links
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645