ДЗИ и НВО

Национално външно оценяване

ЗАПОВЕД № РД09-2052/28.08.2023 Г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2023/2024 и на графици на дейности.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Прочети цялата заповед тук.

IV клас

Инструктаж за ученика в 4. клас можете да откриете тук. 

НВО от минали години + отговори


VII клас


X клас

Държавни зрелостни изпити

ЗАПОВЕД № РД09-2046/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2023/2024 и на графици на дейности.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Прочети цялата заповед тук.

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645