ДЗИ и НВО

Национално външно оценяване

ЗАПОВЕД № РД09-4065/30.08.2022 Г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 и на графици на дейности.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Прочети цялата заповед тук.

НВО 4. клас:
 • Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа


Инструктаж за ученика в 4. клас можете да откриете тук.

НВО 7. клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа


Инструктаж за ученика в 7 клас. можете да откриете тук.

НВО 10. клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 11:00 часа


Инструктаж за ученика в 10. клас можете да откриете тук.

Държавни зрелостни изпити

ЗАПОВЕД № РД09-897/ 25.04.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 и на графици на дейности.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Прочети цялата заповед тук.

Сесия май-юни:
 • Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2023 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2023 г. – 31 май 2023 г.
 

Сесия август-септември:

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645