Прием за 1. клас

Прием за 1. клас на

Учебната
2021-2022 г.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 г., ще се осъществи за времето от:

26.04 до 31.05.2021 г.

Заявленията за прием могат да се подават по един от двата начина:

Необходимо е да приложите следните документи:

 • удостоверение за раждане – копие;
 • и други, съгласно Системата за прием на ученици за първи клас в училищата на територията на община Севлиево.

За въпроси можете да се обърнете към нас на телефон: +359 887 19 76 19 – Галина Христова, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. 

Прием за 1. клас

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

Започва от 07 до 11 юни 2021 г. /вкл./,

от 08:00 ч. до 18:00 ч., в стая №115 /библиотека/

Уважаеми родители,

При записване носете удостоверение за завършена детска градина и лична здравна профилактична карта на детето.

Попълвате:

 1. Заявление за записване в първи клас.
 2. Заявка за униформа. 
 3. Заявления за:
 • Лятно училище /по желание/;
 • Избираеми учебни часове /БЕЛ – 2 ч. и Математика – 1 ч./;
 • Факултативни избираеми часове – руски или английски /по желание/; 
 • Целодневна организация на учебния ден /Групи ЦОУД/.

 

Лятното  училище за бъдещите първокласници ще се проведе за времето от 21.06 до 02 юли 2021 г., /от 08:00 до 12:30 ч./

Родителската  среща е на  29.06.2021 г. / вторник/ от 17:30 ч. 

Прием за 1. клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Съгласно, утвърдения със Заповед на Директора № РД-04- 609/ 10.03.2021 г. план–прием за учебната 2021-2022 година, в СУ „Васил Левски“ са приети 92 деца.

След първо класиране са записани 90 деца.

Има 2 свободни  места.

Подаване на заявления за второ класиране:

от 14.06 до 17.06.2021 г.,

в стаята на техническия сътрудник на СУ „Васил Левски /№ 224/;

всеки работен ден от 09:00 – 16:00 ч.

Необходимо е да се приложат следните документи:

 • удостоверениеза раждане – копие;
 • и други, съгласно Системата за прием на ученици за първи клас в училищата на територията на община Севлиево. 

Обявяване на приетите деца –  17.06.2021 г., след 18:00 ч.

Записване на приетите деца – 21.06.2021 г.

Прием за 1. клас

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Прием за 1. клас

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

ЛЯТНОТО  УЧИЛИЩЕ за бъдещите първокласници е от 21.06 – 02.07.2021 година

Уважаеми родители,

Учителите ще посрещнат бъдещите първокласници, записани на лятно училище, всеки ден пред входа, към южния парк на училището /до бюст-паметника на Васил Левски/ от 07:30 до 08:00 ч.

На входната врата ще бъдат поставени списъците на децата по групи.

Всяка сутрин, децата ще преминават през медицински филтър.

За влизане в училище е необходимо да носят  маска и добро настроение!

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645