Прием за 1. клас

Прием за 1. клас

СЛЕД I етап на КЛАСИРАНЕ за учебната 2022-2023 г.

НОВО!!!

Уважаеми родители,

Местата за 1-ви клас в СУ „Васил Левски“ са запълнени.

Прием за 1. клас

КЛАСИРАНЕ за учебната 2022-2023 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

 от 06 до 13 юни 2022 г./вкл./, 

от 08:00 ч. до 17:30 ч., в стая №115 /библиотека/

Уважаеми родители,

При записване носете удостоверение за завършена детска градина и лична здравна профилактична карта на детето.

В училището попълвате:

 1. Заявление за записване в първи клас (по образец).
 2. Заявления за:
 • Лятно училище /по желание/;
 • Избираеми учебни часове /БЕЛ – 2 ч. и Математика – 1 ч./;
 • Факултативни избираеми часове – руски или английски /по желание/; 
 • Целодневна организация на учебния ден /Групи ЦОУД/.

       3. Заявка за униформа. 

 

Лятното  училище за бъдещите първокласници ще се проведе за времето от 20.06 до 01 юли 2022 г., /от 08:00 до 12:30 ч./

Първата родителската  среща ще бъде на  27.06.2021 г. /понеделник/ от 17:30 ч., в Актовата зала на училището.

Прием за 1. клас на

Учебната
2022-2023 г.

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2022-2023 г., ще се осъществи за времето от:

26.04 до 31.05.2022 г.

Заявленията за прием могат да се подават по един от двата начина

 • с електронен формуляр, публикуван на сайта на СУВасил Левски“ – Севлиево, който ще е активен от 26.04.2022 г.
 • на хартиен носител, в стаята на техническия сътрудник на училището / 224/ всеки работен ден от 09:00 – 16:00 ч.

Необходимо е да приложите следните документи:

 • удостоверение за раждане /копие/;
 • удостоверение за настоящ адрес, ако същият е променен през последната една година /копие/;
 • и други, съгласно Системата за прием на ученици за първи клас в училищата на територията на община Севлиево. 

За въпроси можете да се обърнете към нас на телефон: +359 887 19 76 19 – Галина Христова, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645