ОБЯВЛЕНИЕ

What they say
Follow us
Subscribe Newsletter

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet sites ulla vitae elit libero 

Със Заповед № РД-04-666 / 17.05.2021г. на Директора на СУ „Васил Левски“  гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години на помещение – част от имот публична общинска собственост, актувана с АПОС 6549/17.02.2016г., представляващ  ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ и трайно прикрепен апарат стоматологичен, с площ 15 кв.м., намиращ се на първи етаж в масивна триетажна сграда – СУ ”Васил Левски” гр. Севлиево, ул.”Уилиам Гладстон” №23, сграда с идентификатор №65927.501.4515.1 с начална тръжна месечна наемна цена от 73,50 лв. /седемдесет и три лв. и 0,50ст./ без  ДДС и депозит за участие в търга в размер на 7,35 лв. /седем лв.и  0.35ст./

            Необходими документи за участие в търга:

  • Заявление за участие  в търга – свободен текст;
  • Заверено копие от съдебна регистрация на кандидата;
  • Нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се представлява от пълномощник;
  • Документ от банка за внесен депозит по сметка на СУ ”В.Левски” – гр. Севлиево в посочения размер;
  • Документ, удостоверяващ опита на кандидата в стоматологичния бранш;
  • Удостоверение за липса на задължения към СУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево.

Обектът може да се разгледа всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:30 ч. с придружител -дежурен служител от администрацията на училището.

Срокът за приемане на документи за участие в търга, подадени в запечатан и надписан непрозрачен плик с пълните имена на участника и/или ЕИК, е до 13:00 часа на 09.07.2021г. при технически изпълнител на СУ ”В.Левски”- стая №224.

Търгът ще се проведе на 14.07.2021г. от 15:00 ч. в стая №224 на СУ ”Васил Левски”  гр. Севлиево,  ул. „Уилиам Гладстон“ № 23.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 0675/3-33-03.

ТОМА ТОМЕВ

ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГР.СЕВЛИЕВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645