Община Севлиево ще кандидатства за модернизация на образователната среда

Отчитайки значимата роля на училището като образователна институция е особено важно постигнатото да се надгражда и да се реконструира образователната инфраструктура, за да се реализират нови образователни практики.
What they say
Follow us
Subscribe Newsletter

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet sites ulla vitae elit libero 

По предложение на кмета д-р Иван Иванов Община Севлиево ще кандидатства с проект за „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене/самоподготовка и насърчава образователните иновации в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.

Оборудването на училища и други образователни институции с образователна среда, стимулираща децата и учениците да придобият ключови компетентности, независимо от режима на преподаване и учене (присъствено или дистанционно), изисква ускорена реакция на политиката за създаване на смесена образователна среда.

Рамката на политиката насърчава нов подход към пространственото оформление и ежедневното използване на образователните съоръжения чрез проектирането. Има за цел да насърчава и гарантира активното използване на пространството, така че ученето и учителите да имат достъп до максимални пространства на образователната среда и да могат да я използват по всяко време за различни учебни или игрови дейности. Този тип интериор на образователната среда служи като централно пространство за комуникация, игра и социализиране между възрастовите групи, спортни дейности, творческа работа и взаимодействия.

Предвиденият финансов ресурс по процедурата за Компонент 1 – Интервенции върху съществуващи училищни сгради, дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, за Северен централен район за планиране (BG32) е 26 440 741 лв. с ДДС, а максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 4 500 000 лева с ДДС.

Съгласно посочената в насоките за кандидатстване методология, СУ „Васил Левски“ в Севлиево е включено в списъка на МОН с приоритетни училища за интервенция по Компонент 1 – Училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма. С оглед на актуалните изисквания на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост с проектното предложение се предвижда изграждане на асансьорен тракт и други елементи на достъпната среда, включват се всички площи на сградите за модернизация на средата и СМР на STEM, както и околно пространство до допустимия процент финансиране и в съответствие с техническите изисквания на наредбата.

Отчитайки значимата роля на училището като образователна институция е особено важно постигнатото да се надгражда и да се реконструира образователната инфраструктура, за да се реализират нови образователни практики.

Предвид гореизложеното и с оглед на голямата обществена значимост за подобряване на средата за възпитание и обучение на учениците и бъдещото развитие на Община Севлиево, по предложение на кмета д-р Иван Иванов Общински съвет – Севлиево даде съгласие Община Севлиево да кандидатства с проектно предложение за осигуряване на финансиране по процедура чрез подбор „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 – Интервенции върху съществуващи училищни сгради и декларира, че за проектното предложение е осигурена устойчивост и СУ “Васил Левски“ – Севлиево ще продължи да функционира като образователна институция през следващите 5 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645