ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-04-666 / 17.05.2021г. на Директора на СУ „Васил Левски“  гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с

Прочети повече

Лятно училище

То ще се проведе за бъдещите първокласници – от 21.06.2021 г. до 02.07.2021 г. Уважаеми родители, Учителите ще посрещат бъдещите първокласници, записани на лятно училище,

Прочети повече
Без категория

Изнесено обучение за 44 учители по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

За времето от 09.07 до 19.07.2021 г., 44 учители, разпределени в две групи, участваха в обучение на тема: „Използване и създаване на електронни ресурси и

Прочети повече
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645