ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-04-666 / 17.05.2021г. на Директора на СУ „Васил Левски“  гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с

Прочети повече
Без категория

Не на тютюнопушенето!

Учениците от клубовете  заедно с учениците от 9б клас – профил “Природни науки”-изработиха постери, рисунки, макети и презентация, в които отразиха своето отношение към тютюнопушенето и вредата от него

Прочети повече
Без категория

VI междуучилищен обмен с Германия

Седем дни с връстници от немското училище в часове и извън тях. И надежда, че изградените приятелства ще останат във времето, както и партньорските отношения между двете училища.

Прочети повече
Без категория

Послания към шофьорите върху есенни листа

Целта на кампанията бе да се фокусира вниманието на учениците и водачите на моторни превозни средства върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия.

Прочети повече
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645