ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-04-666 / 17.05.2021г. на Директора на СУ „Васил Левски“  гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с

Прочети повече
2022-2023

Европейски ден на езиците в училище

По инициатива на Съвета на Европа, всяка година на 26.09. се чества Европейският ден на езиците, с цел да се популяризира тяхното богатство и културно разнообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

Прочети повече
2022-2023

Ново разписание на учебните часове

Учениците от VIII до XII клас са с намалена продължителност на учебния час – от 45 мин. – на 40 минути.
Промяната е гласувана и приета на педагогически съвет на 23.09.2022 г. Новото разписание влиза в сила от 26.09.2022 г.

Прочети повече
2022-2023

Училищен бюлетин – септември

Информационен бюлетин за новостите в СУ „Васил Левски“ – Севлиево.
📰 Отразява по-важните моменти от училищния живот, дава информация за предстоящи събития.
📯 Излиза веднъж на всеки месец.

Прочети повече
2022-2023

Добрите думи дават надежда, добрата постъпка – криле!

Обединени около каузата за набиране на средства за провеждане на така нужната роботизирана рехабилитация на Моника Георгиева, ученици, родители и гости на тържеството по случай първия учебен ден, дариха лъч надежда!

Прочети повече
2022-2023

Откриване на учебната 2022-2023 година

Мили ученици, скъпи учители, родители, за българското образование 15 септември винаги е бил празник, защото началото на всяка нова учебна година напомня, че това, което ще вложим като енергия сега в училище, ще проличи в нашето утре. Но на днешния ден детските гласове и усмивки, които оживяват двора и класните стаи, за всички нас са вдъхновение.  Знам, че с трепет и вълнение се очаква биенето на училищния звънец…

Прочети повече
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645