Обществен съвет

СУ "Васил Левски", гр. Севлиево

Обществен съвет

Създаването на обществени съвети цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост.
Състав:

1. Николина Йорданова Николова – Генова – председател
2. Свилен Руменов Райков 
3. Теодора Ботева Лалева 
4. Йордан Павлов Христов
5. Кремена Стефанова Златанова
6. Павел Кирилов Петров
Тодор Ганчев – представител на Община Севлиево

Из Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция…

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645