Училищно настоятелство

СУ "Васил Левски", гр. Севлиево

Училищно настоятелство

Независимо доброволно сдружение от родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени за подпомагане на СУ „Васил Левски” – Севлиево и осъществява обществено-полезна дейност.

Структура и членове към настоятелството:

 • Председател:
  • Мариана Петрова
 • Заместник председатели:
  • Николай Петров
  • Мирослав Марков
 • Секретар:
  • Ана Башева

 

Устав на сдружението може да откриете тук.

Училищното настоятелството обединява родители, учители, общественици, за подпомагане на качеството на образователно-възпитателния процес в училището, обогатяване и развитие на материално-техническата база в учебното заведение, развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности за придобиване на ключови компетентности за успешна адаптация и бъдеща професионална реализация на учениците.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645