СУ "Васил Левски"

Създадено през 1886 г., училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява.

Плувен басейн - работно време
СУ "Васил Левски" Ви приветства с

Добре дошли

Средно училище „Васил Левски“ е училище, което държи да подготвя образовани млади хора и да развива преносимите им умения за бъдещето. Учителите работят в партньорство с родителите, за да помогнат в реализирането на техните деца.

Откриваме силните страни на учениците и ги водим напред, за да станат успешни българи. Чест и превилегия е да работиш и учиш в СУ „Васил Левски“, което са завършили видни севлиевци, славещи градът и страната ни.

Благодаря на родителите и учениците, че са избрали нашето училище!

Тома Томев
Защо да изберете нас?

Историята

Създадено през 1886 г.,  училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява.
Днес СУ „Васил Левски“ е осъвременено. Оборудвани са специализирани и компютърни кабинети, прилага се мултимедийно обучение. Функционира модерна училищна библиотека и плувен басейн.

Учениците на училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания.

Иновативно училище

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България от учебната 2019-2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.

Материална база

Сградата на училището е строена на 3 етапа - 1896 г. е най-старата сграда, през 40-те години на XX век е строено средното крило и в периода 1984-1986 г. е построена новата част.
Ученически
съвет
Ученически
Изяви
Класове и разпределение

Етапи на обучение

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645