СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

     

 
 
АРХИВ 2018 ГОДИНА

 

14 ЯНУАРИ, 2018 - ШОУ ПРОГРАМА "МАГИЯТА НА КИНОТО"
30 ЯНУАРИ, 2018 - БЕСЕДА ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ЦАР БОРИС ІІІ
15 ФЕВРУАРИ 2019 - ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЛЪВЧЕ -2019
18 ФЕВРУАРИ 2019 - ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ ПРЕД БЮСТА НА АПОСТОЛА
19 ФЕВРУАРИ 2019 - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ, ДК "МАРА БЕЛЧЕВА"
25-28 ФЕВРУАРИ 2019 - СЕДМИЦА НА ДОБРОТО В УЧИЛИЩЕ
01 МАРТ 2019 - НА РАЗДУМКА С БИВШИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
03 МАРТ 2019 - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, УЧАСТИЕ В ОБЩОГРАДСКОТО ТЪРЖЕСТВО НА ПЛОЩАД "СВОБОДА"
09 МАРТ 2019 - МАСЛЕНИЦА
29 МАРТ 2019 - НАГРАДИ ЗА НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
1-5 АПРИЛ 2019 - ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА"МАТЕМАТИКАТА ОКОЛО НАС" ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, ПАРТНЬОР: ПОРТУГАЛИЯ
16 АПРИЛ 2019 - 140 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
6-12 АПРИЛ 2019 - УЧЕНИЧЕСКИ ОБМЕН СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ