ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

        ОКТОМВРИ, 2019 ГОДИНА
        ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ


Поредно обменно обучение с Гимназията в Раублинг, Бавария, Германия
Група от 10 ученици от IX, X и XI клас, изучаващи немски език като първи чужд език в нашето училище, заедно с госпожа Радослава Стоянова - старши учител по немски език, посетиха гимназия Раублинг, в Раублинг, Бавария, Германия в периода 19-25.10.2018 година.
Посещението е част от партньорските взаимоотношения между двете училища за осъществяване на обменни обучения, в които ученици и преподаватели от двете партниращи си страни споделят различни обучителни и преподавателски практики.

ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 ОБМЕННО ОБУЧЕНИЕ С ГИМНАЗИЯТА В РАУБЛИНГ, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОКТОМВРИ 2019 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1