СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

     

 
 
АРХИВ 2011 ГОДИНА

 

2011 - СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ПО ИСТОРИЯ В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

МАЙ 2011 - Поезия и музика за душата 2011 година

28 ОКТОМВРИ 2011 ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕН В УЧИЛИЩЕ (EYOUTH DAY)

1 НОЕМВРИ 2011 - 1 НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА, ДЕН НА НАРОДНИЯ БУДИТЕЛ

ДЕКЕМВРИ 2011 - НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В УЧИЛИЩЕ 2011/2012 ГОДИНА