Иновативно училище

СУ "Васил Левски"

Инованитвно училище

СУ „Васил Левски“ е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.


113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.


Името на проекта, с който СУ „Васил Левски“ кандидатства за иновация, е „Наука на сцената“.

Клубове за учебната 2022-2023 година

Клуб­­­­­­­­­­ "Млад изследовател"

Ръководител: Ана Жекова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Химия за всеки"

Ръководител: Ивета Кръстева

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Природа и здраве"

Ръководител: Йонита Косева

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Ние изучаваме и опазваме природата"

Ръководител: Мария Стойнова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Малки природозащитници"

Ръководител: Десислава Ганева - Петкова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Математика в природата"

Ръководител: Петя Стефанова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Дигитален свят"

Ръководител: Мартина Владимирова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "С математика към шахмат"

Ръководител: Росица Моновска

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Играем и творим с компютър"

Ръководител: Симеонка Димитрова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Dum Doceo Disco"

Ръководител: Снежана Цонкова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Магията на числата"

Ръководител: Надя Ганчева

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Различна математика"

Ръководител: Христина Христова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Математиката около нас"

Ръководител: Даниела Димитрова

Занимания по интереси
Към клуба

Клуб­­­­­­­­­­ "Роботът и Аз"

Ръководител: Донка Пенкова

Занимания по интереси
Към клуба
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645