ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, 2012 - ТЪРЖЕСТВО В ДК "М. БЕЛЧЕВА"