ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - АКРЕДИТИРАНА INGOT АКАДЕМИЯ

От 1 юни 2012 година СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е акредитирана INGOT академия, училището ще може да оценява учениците си за ИТ компетентности, а те да получават европейски ИТ сертификати за доказани умения. Срещу преференциални цени за всеки модул учениците, а и не само те, ще могат да защитят ниво и да получат сертификат, отговарящ на професионална квалификация в Европа.
INGOT е съкращение, произлизащо от "International Grades - Open Technologies". Това изразява и философията на модела - международно признати квалификации за потребители, работещи с отворени технологии и възползващи се пълноценно от съществуващите хардуерни устройства, софтуерни платформи, приложения и инструменти.
Моделът INGOT представлява система от критерии и инструкции, с помощта на които обучени оценители удостоверяват, че постиженията на кандидатите, под формата на резултати от поставени задачи, дейности и проекти, отговарят на изискванията за присъждане на квалификация. Оценителите работят с кандидатите индивидуално или в групи, като при нужда поемат ролята и отговорностите на обучители.
Преди месец бяха връчени първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици, които успяха да докажат своите умения в информационните технологии и получиха сертификати, възползвайки се от едномесечния гратисен период, предоставен от INGOT ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ, а сега, вече със статут на INGOT академия, предстои сертифицирането да се интегрира в учебния процес. Сертификатите бяха връчени от Галина Банковска - народен представител от Габровски многомандатен район и зам. председател на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Един от приоритетите в „Стратегията на ЕС - 2020” е икономика, основана на образованието, сподели народната представителка с учениците. Тя поздрави възпитаниците на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, че са амбициозни, че искат да се развиват и им напомни да не забравят училището, което ги е създало, града, в който са се родили. Поздрави, че отделя средства за обновяване и модернизиране на училището, получи и директорът. Госпожа Банковска увери ръководството, че ще лобира за отпускане на средства за ремонта сградата на закрития басейн и ще се старае занапред да помага с каквото може.

Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици Първите INGOT-сертификати на 12 наши ученици