24 АПРИЛ 2012
8Б КЛАС НА ПОСЕЩЕНИЕ В „ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - СЕВЛИЕВО

8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево 8Б клас на посещение в „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево

По време на седмицата на Германия и немската култура в България учениците от 8Б клас посетиха „Хамбергер България” ЕООД - Севлиево.