ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         ЮЛИ, 2020 ГОДИНА
        ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Дворът на СУ "Васил Левски" "се озари" с образователни игри
Учители от начален етап се обединиха около идеята да направят цветни и интересни образователни игри за учениците от 1. до 4. клас. Чрез тях децата да могат да играят и да учат едновременно на открито.
По този начин ще се използва и ефективно свободното пространство в двора, около вековната сграда на училището. За целта трябваше да се съберат средства за реализацията. Това стана на последния коледен базар, в който участваха и ученици, учители и родители. Със събраните средства бяха закупени материали, а реализацията на идеята от проектиране до изрисуване е от група ентусиазирани учители.
Обсъдени бяха различни варианти на игри, както и тяхното разположение. Госпожа Соня Петкова – ст. учител в начален етап, с голяма прецизност разработи одобрените проекти и шаблоните за тяхното изпълнение. Събра екип последователи и само за седмица изрисуваха игрите "Дама", "Математическа игра" и "Не се сърди човече".
През месец август реализирането на останалите игри от проекта ще продължи. Така новата учебна година ще започне цветно и забавно за учениците от начален етап.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДВОРА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1