ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, 19. 02. 2016 ГОДИНА
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ В ДОМ НА КУЛТУРАТА "МАРА БЕЛЧЕВА"


Всяко поколение открива Апостола по свой начин, но споменът за него остава винаги жив, както са живи и идеите му.

2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева 2016, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, ДК Мара Белчева