ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

      ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

На 28 май 2015 г., второкласниците, учениците от IVА и IVБ клас и третокласниците от VI полуинтернатна група при СОУ „Васил Левски“, заедно със своите ръководители, откриха във фоайето на първия етаж изложба на тема „С грижа за животните“.

ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ "ЧЕТИРИ ЛАПИ"
С голямо желание, в продължение почти на 4 месеца, учениците се включиха в проекта „Децата се учат как да защитават животните“, организиран от фондация „Четири лапи“. Идеята беше децата да се почувстват по-отговорни за съдбата на животните.
В процеса на работа, техните ръководители: Симеонка Димитрова, Детелина Станева, Соня Петкова, Евгения Нанова, Мария Пенчева, Румяна Горалова и Р. Моновска се постараха да включат теми, свързани с екологията, да обяснят как замърсяването на природата влияе върху съдбата на дивите животни.
Учениците разказаха за своите домашни любимци и за грижите, които полагат за тях. Особено внимание се обърна на темата за бездомните животни, на това как трябва да се отнасят с тях и какво може да се направи, за да се подобри съдбата им. Чрез различни ролеви игри, ситуационни задачи и проучвания децата се опитаха да се поставят на мястото на животните, да ги разберат по-добре и да ги обикнат. Изработиха табла, диореми, постери, макети на животни, писаха съчинения и сценарии на филми.

2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи 2015, Проект - Четири лапи
Учениците посетиха ветеринарната клиника в близост до града и природонаучния музей в с. Черни Осъм.
2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница 2015, Проект - Четири лапи, Посещение във ветеринарната лечебница
За своето активно участие в проекта, децата получиха сертификат от фондация „Четири лапи“ и много приятни емоции.
2015, Проект - Четири лапи, ГРАМОТИ 2015, Проект - Четири лапи, ГРАМОТИ 2015, Проект - Четири лапи, ГРАМОТИ