ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

16.10.2014
СЕВЛИЕВО ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ - РИСУНКА НА АСФАЛТ

На 16.10.2014г. учениците от ПИГ (полуинтернатните групи) на СОУ „Васил Левски“ организираха и проведоха конкурс за рисунка на асфалт на тема „Севлиево през детските очи“. Инициативата бе в чест на празника на град Севлиево и даде на децата много приятни емоции и възможност за творческа изява.
В подготовката си учениците направиха индивидуални проекти, които обсъдиха, и от тях изготвиха общ проект, с който да се представи всяка група. Груповата работа възпита у тях другарски взаимоотношения и умения за работа в екип. С рисунките си децата изразиха любовта си към родния град и показаха с какво той ги вълнува.

РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г. РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.

Отличените творби бяха наградени с грамоти, а децата преживяха ненадмината радост.

 ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.  ГРАМОТИ, РИСУНКА НА АСФАЛТ, 16.10.2014г.