ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПЪРВОМАРТЕНСКИ НАСТРОЕНИЯ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
27 ФЕВРУАРИ 2014

РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ

За трета поредна година, учениците от полуинтернатните групи /ПИГ/ станаха помощници на Баба Марта. На 27.02.2014 г., в следобедните часове (по време на дейностите по интереси), разделени в осем групи учениците от І до ІV клас, изработиха интересни мартенички, мартенски пана, сувенири - Баба Марта и малката Мартичка (нейната внучка).
С част от изделията ще бъде подготвена първомартенската украса в училище, а останалите са за сръчните ръчички на малките творци.

2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ 2014, РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В ПИГ

ФЕВРУАРИ 2014
СИП - ИТ В НАЧАЛЕН ЕТАП
ПРОЕКТ "КАРТИЧКА ЗА 1 МАРТ" С УЧЕНИЦИ ОТ ІІІ А И ІІІ В КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ Г. ХРИСТОВА.

2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас 2014, Картичка за 1 март с ученици от ІІІ а и ІІІ в клас