ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ
22 - 30 АПРИЛ 2014

Маратонът на четенето в СОУ „Васил Левски“ започна на 22 април и продължи до 30 април, когато се проведе Парад на приказните герои.
На 23 април, в училищната библиотека, бе отбелязан световния ден на книгата и авторското право. Гости на събитието бяха децата от ПГ на ЦДГ „Радост“. С голям интерес, бъдещите ученици, научиха интересни факти за книгата, поднесени по атрактивен начин от г-жа Митева, ръководител на училищната библиотека.
Малките първокласници проведоха час по четене и получиха диплянка „Молбата на книгата“. В следобедните часове, в дейностите по интереси, най-малките ученици от ПИГ се включиха в организирания за трета поредна година Маратон на четенето. Най-добрите получиха купа „Най-добър четец“.
Най-добър четец бе избран сред ПИГ - І клас и ПИГ – ІV клас. Учениците от ІІ клас драматизираха приказки на Хитър Петър, чрез които показаха на своите съученици необходимостта да се чете. Най-добрите артисти получиха аплодисменти и грамоти. Третокласниците, обхванати в ПИГ демонстрираха завидни умения да разказват приказки и получиха грамоти „Най-добър разказвач“.
Г-жа Митева награди с книга най-активните читатели за учебната 2013/2014 г.

22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 22, 23 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО 24, 25 АПРИЛ 2014, МАРАТОН НАЧЕТЕНЕТО

30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ
В последния ден от Маратона на четенето в училищния двор към южен вход се организира Парад на приказните герои. Голямата фея (г-жа Йорданка Митева – преподавател по история и ръководител училищната библиотека) и Малката фея (Радост Бакалова – ученичка от І Б клас) поканиха учениците от начален етап да се включат в парада. Повече от 130 ученици се преобразиха в любими приказни герои. Дефилираха като истински артисти, а на финала танцуваха своя приказен валс.

30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ 30 АПРИЛ 2014, ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ