ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

09 МАЙ 2012
ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

9 МАЙ започна незабележимо. Както всяка друга сряда, срядата на 9 май се очакваше да бъде досадно обикновена. Ала макар и незабележимо започваща, срядата на 9 май беше различна.
9 май е ден, в който учениците управляват на мястото на тези, които управляват тях самите. От няколко години и в нашето училище тази дата се ознаменува като Ден на ученическото самоуправление.
Заинтригувани от по-различните занимания през този ден, ние, учениците, се подготвихме да поемем тежкия товар на властта и след като си бяхме избрали различни позиции, гордо закрачихме из училището. Едни бяха избрали да преподават вместо своите учители, други – бяхме заели място в администрацията на училището. Денят за всички започна с различни очаквания и завърши с неочаквани впечатления. Например, на мен ми се наложи да посетя тъмните подземия на нашето училище, което много ме въодушеви.
Най-главният пост – поста на директора, беше зает от дванадесетокласничката Мелвин Кременлиева. С дама, която да ни води, нямаше как нещо да се обърка в този ден.
В края на работния ден Ученически съвет проведе анкета сред участващите. Накратко казано, учениците бяха избрали различните постове, за да опитат от живота „от другата страна на катедрата”, или защото им се е сторило интересно. Повечето от „новите властващи” останали изненадани от трудността на работа, макар че казват, че не са срещнали затруднения при изпълнението на задълженията си. Учениците останали доволни, понеже придобили умението да работят в екип и да заинтересуват хората. Участниците в Деня на самоуправлението оценяват своята работа само с 5-ци и 6-ци, но почти нямаше такива, които да желаят да поемат същия пост и в реалния живот. Не можем да ги виним, защото все пак повечето ученици мечтаят за работа далеч от крилата на училищната сграда.
Този 9 май определено беше вълнуващ за малцината избрали да бъдат управляващи. От УС желаем интересът към отговорните постове да се запази за в бъдеще и каним догодина още повече да се включат.
Бетина Цвяткова, 11А клас, член на УС, изпълняваща длъжността заместник-директор АСД в деня на ученическото самоуправление

09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 09 МАЙ 2012 - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ