СЕДМИЦА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ - 15-22 МАРТ 2012
 ИЗЛОЖБА "ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В НАШЕТО ТВОРЧЕСТВО"