ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, 2012 ГОДИНА
ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ, I -IV КЛАС