ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

27 АПРИЛ 2012
ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО

В последната седмица на април 2012 година в града ни се проведе първата по рода си Панорама на средното образование в Севлиево, организирана от сдружение „Училищно настоятелство – Севлиево“ (УНС).
Официалното откриване на Панорамата бе на 27 април във фоайето на ДК „Мара Белчева“. На него присъстваха кметът Иван Иванов, зам.-кметът Митхат Алибашев, Светла Георгиева – изпълнителен директор на УНС и др. „Надявам се да успеете да направите избора си и всичко тук да ви бъде полезно като информация“, обърна се към учениците кметът Иванов.
В Панорамата участваха петте гимназии от нашата община. Изложението е насочено основно към учениците от седми и осми клас, като целта е те да се ориентират по-добре каква специалност да изберат за средното си образование.

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012 ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЛИЕВО - 27 АПРИЛ 2012