ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ - 4 МАЙ, 2012 ГОДИНА

На 4 май в плувния басейн на СОУ „Васил Левски“ се проведе Общинското състезание по плуване. Мероприятието бе удостоено с посещението на заместник-министъра на физическото възпитание и спорта - Иван Ценов.

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 Picture 170 Picture 171 Picture 172 Picture 173 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012 ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, 4 МАЙ, 2012