ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, 2012 ГОДИНА
ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЛЪВЧЕ", I -IV КЛАС