КАБИНЕТ №120 - ГЕОГРАФИЯ

Със средствата на родители и с помощта на ученици кабинетът по география в училище придоби по-свеж вид. С обновения си вид, с окачените географски карти, с постерите, изработени от самите ученици, с разположението на чиновете на буквата “П” и с многото цветя стаята се харесва на учащите се.