ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, 2012
Г-н Петер Хамбергер - собственик на „ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
на гости в училище