ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ (04 - 08 ЮНИ 2012)
През седмицата 4 - 8 юни 2012 година учениците от 8а клас на СОУ „Васил Левски” (паралелката с интензивно изучаване на английски език), показаха какво са научили през учебната година, като представиха поредица от различни събития. През всеки един от дните на седмицата бяха организирани различни прояви.

ПОНЕДЕЛНИК (4 ЮНИ 2012 ГОДИНА)
В понеделник учениците украсиха коридора на третия етаж с изработени от тях постери, посветени на историята, литературата, киното, забележителностите и спорта на Обединеното кралство.

СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ, ПОСТЕРИ