ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ (04 - 08 ЮНИ 2012)
През седмицата 4 - 8 юни 2012 година учениците от 8а клас на СОУ „Васил Левски” (паралелката с интензивно изучаване на английски език), показаха какво са научили през учебната година, като представиха поредица от различни събития. През всеки един от дните на седмицата бяха организирани различни прояви.

ЧЕТВЪРТЪК (7 ЮНИ 2012 ГОДИНА)
През четвъртия ден в стая 307 за първи път се организира традиционен английски чай. Домакините от 8а бяха поканили на гости учителите по английски език от СОУ "Васил Левски", ръководството на училището и преподаватели. Най-важният им гост беше англичанин, с който разговаряха на английски език. Масите бяха подредени и украсени в съответствие с традицията. Освен чай с мляко бяха поднесени и подходящи сладки. Със съдействието на г-жа Даниела Стефанова за приятната обстановка и запознаване на всички с церемонията имаше изготвена презентация и подходяща музика.
За някои традиции в английското чаено парти разказа Алън Потс, англичанин, живеещ в Севлиево. След официалната част учениците имаха възможност да разговарят свободно с английския си гост и също да опитат от чая и сладките. За приятния разговор много допринесоха непринуденото и предразполагащо държание на госта, както и добрите знания на учениците по английски език.

СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ СЕДМИЦА НА АНГЛИЙСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКО ЧАЕНО ПАРТИ